Навчальна література

Фахівці кафедри проводять консультації з питань піротехнічної підготовки, розробляють рекомендації, інструкції та методики щодо забезпечення розмінування територій та об’єктів, проводять оцінку виконання дій піротехнічних підрозділів оперативно-рятувальних сил служби цивільного захисту ДСНС України з розмінування, розробляють навчально-методичні посібники з дисциплін кафедри, а саме:

1. Локалізація та ліквідація надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах: навч. посіб. / О.Й. Мацько. Ю.Н. Убайдуллаєв, В.В. Барбашин, І.О. Толкунов. – Х.: НУЦЗУ, 2012. – 116 с;


2.    Основи організації піротехнічних робіт: Навчальний посібник/В.В. Барбашин, О.О. Назаров, В.В. Рютін, І.О. Толкунов; за ред.. В.П. Садкового. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 333 с.

3. Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навчальний посібник. Том І. Порядок та правила утилізації вибухонебезпечних предметів / В.В. Барбашин,О.М. Смирнов, І.О. Толкунов. – Х.: НУЦЗУ, ФОП Панов А.М., 2015. – 570 с.

4. Домедична допомога: навчальний посібник з курсу "Медицина надзвичайних ситуацій" / К.О.Вандер, І.О. Толкунов, А.В. Ромін; під. заг. ред. К.О. Вандера. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – 457 с.

5. Основи спеціальної та військової підготовки: навчальний посібник / А.Ю. Бугайов, Г.В. Іванець, О.М. Ігнатьєв, І.О. Толкунов. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – 104 с.

6. Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навчальний посібник. Том ІІ. Заходи безпеки при поводженні з ракетами та боєприпасами під час проведення робіт з утилізації / В.В. Барбашин,О.М. Смирнов, І.О. Толкунов. – Х.: НУЦЗУ, ФОП Панов А.М., 2018. – 484 с.

7. Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навчальний посібник. Том ІІІ. Організація утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсеналах, базах та складах / В.В. Барбашин,О.М. Смирнов, І.О. Толкунов. – Х.: НУЦЗУ, ФОП Панов А.М., 2018. – 416 с.

 

8.Удянський М.М., Толкунов І.О., Бондаренко О.О., Матухно В.В., Олекса В.М. Основи вогневої підготовки. Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 156 с.

9. Матухно В.В., Толкунов І.О., Попов І.І., Іванець Г.В., Бондаренко О.О., Стецюк Є.І. Основи спеціальної та військової підготовки. Підручник. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 275 с.