Факультет цивільного захисту

Факультет цивільного захисту (далі - Факультет) є структурним підрозділом Національного університету цивільного захисту України – провідного вищого навчального закладу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 

 

Факультет покликаний забезпечити реалізацію державної політики у галузі вищої освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у відповідності до їх кваліфікаційних характеристик.

До складу Факультету входять:

Факультет забезпечений сучасною навчально-лабораторною базою. Аудиторії обладнані мультимедійним устаткуванням. Це дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців для органів і підрозділів ДСНС України, установ, підприємств та організацій незалежно від їх форми власності на сучасному практичному та теоретичному рівні.

Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Випускники отримують диплом державного зразка. На цей час на Факультеті навчається близько 400 осіб з різних регіонів України.

Основною метою діяльності Факультету є забезпечення необхідних умов для отримання здобувачами вищої освіти освітніх ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії, якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, виховання професіоналів, які спроможні успішно працювати в конкурентному середовищі в Україні та поза її межами.

На Факультеті здійснюється освітня діяльність з підготовки фахівців за спеціальностями (освітніми програмами):

- за освітнім ступенем «бакалавр»:

- за освітнім ступенем «магістр»:

Кращі студенти факультету мають можливість переводу на бюджетну форму навчання (курсанти) з подальшим присвоєнням спеціального звання лейтенант служби цивільного захисту та гарантованим працевлаштуванням у підрозділах ДСНС України після завершення навчання.

Всі бажаючі мають можливість пройти навчання та отримати звання офіцера запасу Збройних сил України на кафедрі військової підготовки  Національного університету цивільного захисту України.

Випускник Факультету має можливість займати усі посади у штаті Головних управлінь (Управлінь) Державної служби України із надзвичайних ситуацій областей України, інших органах і підрозділах ДСНС України, у відповідних структурах підприємницької діяльності незалежно від форм власності, діяльність яких пов’язана з напрямом цивільного захисту.

У Національному університеті цивільного захисту України постійно працюють різноманітні колективи художньої самодіяльності, спортивні секції, в яких здобувачі вищої освіти мають можливість удосконалювати свої здібності.