Підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра здійснюється відповідно до Освітньо-професійної програми «Управління у піротехнічними роботами та протимінною діяльністю» спеціальності 263 «Цивільна безпека» галузі знань 26 «Цивільна безпека».

Обсяг освітньої програми складає 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 6 місяців.

Унікальність освітньо-професійної програми «Управління піротехнічними роботами та протимінною діяльністю» забезпечується набором навчальних дисциплін зі своєю винятковою структурно-логічною схемою, яка забезпечує інтеграцію теоретичних знань та практичних навичок, отриманих під час вивчення навчальних дисциплін: Технічні засоби забезпечення піротехнічних робіт, Спеціалізовані піротехнічні роботи, Теорія моделювання вибуху, Ефективність зарядів руйнування

Мета підготовки: підготовка фахівців, які мають оволодіти компетентностями, потрібними для керування особовим складом та процесами в напрямках убезпечення людей, захисту матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних чинників пов'язаних із вибухонебезпечними предметами та наслідків надзвичайних ситуацій пов'язаних із бойовими діями та вибухах на арсеналах, базах, та складах зберігання боєприпасів, створення умов для проведення робіт із розмінування та забезпечення готовності піротехнічних підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та техніки для проведення розмінування та дій за призначенням.

Предметна область: 

 • населення, території;
 • об’єкти навколишнього природного середовища;
 • промислові, транспортні або сільськогосподарські об’єкти;
 • вибухонебезпечні предмети;
 • боєприпаси та місця їх зберігання і використання;
 • місця зберігання і використання боєприпасів, що вивчаються з метою збереження життя, здоров’я та працездатності людини в умовах надзвичайної ситуації;
 • управління процесами протимінної діяльності

Програма підготовки передбачає проведення навчальної практики, яка проводяться в Піротехнічних підрозділах України частин піротехнічних робіт аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення та піротехнічних робіт центрів швидкого реагування, а також у секторах та відділах гуманітарного розмінування ГУ ДСНС України. 

  

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені даною освітньо-професійною програмою та рівня сформованості компетентностей. Нормативна форма випускної атестації  – захист кваліфікаційної роботи. Виконання та захист кваліфікаційної роботи проводиться в 3-му семестрі.

 

Випускники отримують диплом державного зразка ІІ рівня вищої освіти.

 

 Працевлаштування: 

1) бюджет -  в структурі Державної служби України з надзвичайних ситуацій на посадах:

 • начальник групи піротехнічних робіт
 • заступник начальника частини піротехнічних робіт
 • начальник частини піротехнічних робіт
 • начальник сектору гуманітарного розмінування
 • начальник відділу гуманітарного розмінування

2) бюджет - в компаніях гуманітарного розмінування на посадах:

 • Team leader (при достатньому рівні знання англійської мови)