Спеціальності

Головним завданням факультету є здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за спеціальностями (освітніми програмами) :

- за освітнім ступенем «бакалавр»:

- за освітнім ступенем «магістр»:

Підготовка фахівців здійснюється  за денною та заочною формами  навчання як за державним замовленням , так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.