Підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра здійснюється відповідно до Освітньо-професійної програми «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт» спеціальності 263 «Цивільна безпека» галузі знань 26 «Цивільна безпека».

Обсяг освітньої програми складає 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.

Унікальність освітньо-професійної програми «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт» забезпечується набором навчальних дисциплін зі своєю винятковою структурно-логічною схемою, яка забезпечує інтеграцію теоретичних знань та практичних навичок, отриманих під час вивчення навчальних дисциплін: Вибухові та піротехнічні роботи, Інженерні загородження, Робототехніка у сфері протимінної діяльності, Навчання населення ризикам у сфері протимінної діяльності, тощо в процесі оволодіння навичок та вмінь по організації ведення оперативних дій по організації розмінування території та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій пов'язаних із вибухонебезпечними предметами при вивченні навчальних дисциплін - Організації гуманітарного розмінування та Організації розмінування об'єктів та місцевості. Це дозволяє набути загальні та фахові компетентності, що передбачають можливість застосовувати теорії, а також методи та підходи до розмінування різних типів території, запобігання виникненню пожеж надзвичайних ситуацій пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, що не розірвалися та ліквідації загроз у сфері протимінної діяльності.

Мета підготовки: підготовка фахівців, які мають оволодіти компетентностями, потрібними для вирішення спеціалізованих задач захисту населення, територій, об’єктів та навколишнього природного середовища від надзвичайних ситуацій, які пов’язані із вибухонебезпекою боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв, здійснення інженерно-технічних заходів в сфері протимінної діяльності, піротехнічних та вибухових робіт відповідно до вимог національних нормативно-правових актів та міжнародних стандартів, забезпечення цивільного захисту, техногенної безпеки, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків.

Предметна область: 

 • населення, території;
 • об’єкти навколишнього природного середовища;
 • промислові, транспортні або сільськогосподарські об’єкти;
 • вибухонебезпечні предмети;
 • боєприпаси та місця їх зберігання і використання;
 • місця зберігання і використання боєприпасів, що вивчаються з метою збереження життя, здоров’я та працездатності людини в умовах надзвичайної ситуації

Програма підготовки передбачає проведення навчальних практик та практичної підготовки, які проводяться в Піротехнічних підрозділах України частин піротехнічних робіт аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення та піротехнічних робіт центрів швидкого реагування. Навчальна практика проводиться з 2-го по 4-й курс.

У піротехнічних підрозділах ГУ ДСНС України проводиться навчальна практика (4,6 семестри) та переддипломна практика (8 семестр):

 • 4 семестр - навчальна практика на посаді посаді старшого сапера 
 • 6 семестр - навчальна практика на посаді начальника відділення 
 • 8 семестр -  переддипломна практика на посаді начальника (заступника) групи піротехнічних робіт

  

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені даною освітньо-професійною програмою та рівня сформованості компетентностей. Нормативна форма випускної атестації  – захист кваліфікаційної роботи. Виконання та захист кваліфікаційної роботи проводиться в 8-му семестрі.

 

 Випускники отримують диплом державного зразка І рівня вищої освіти.

 

 Працевлаштування: 

1) бюджет -  в структурі Державної служби України з надзвичайних ситуацій на посадах:

 • начальник відділення піротехнічних робіт
 • начальник відділення спеціальних піротехнічних робіт
 • начальник відділення спеціальних мінно-пошукових робіт
 • начальник відділення НТО
 • начальник відділення механізованого розмінування
 • начальник відділення контролю якості розмінування місцевості
 • фахівець відділу гуманітарного розмінування
 • фахівець сектору гуманітарного розмінування 

2) бюджет - в компаніях гуманітарного розмінування на посадах:

 • Section leader (при достатньому рівні знання англійської мови)
 • Deminer