Навчально-виховна робота

Кафедра здійснює навчальну, методичну та науково-дослідну роботу з дисциплін професійного і практичного спрямування:

 Для денної форми навчання:

 1. «Професійна підготовка сапера (розмінування)» (сумісно з Міжрегіональним центром гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України); 
 2. «Загальна будова вибухонебезпечних предметів»;
 3. «Організація розмінування об’єктів та місцевості»;
 4.  1.«Утилізація вибухонебезпечних предметів» (обов'язкова); 
   2.«Утилізація вибухонебезпечних предметів» (вибіркова)
 5. «Вибухові та піротехнічні роботи»; 
 6. «Організація гуманітарного розмінування»; 
 7. 1. «Підготовка з надання домедичної допомоги» (для освітньо-професійної програми «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт»);
  2. «Підготовка з надання домедичної допомоги» (для освітньо-професійної програми  «Цивільний захист»);
  3. «Підготовка з надання домедичної допомоги» (для освітньо-професійної програми «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»).
 8. 1. «Основи спеціальної та військової підготовки» (для освітньо-професійної програми «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт»);
  2. 1) «Основи спеціальної та військової підготовки» (для освітньо-професійньої програми  «Цивільний захист»);
      2) «Основи спеціальної та військової підготовки» (для освітньо-професійньої програми«Пожежна безпека»); 
      3) «Основи спеціальної та військової підготовки» (для освітньо-професійньої програми «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»).
   
  Для заочної форми навчання:
  1. 1) «Підготовка з надання домедичної допомоги» (для освітньо-професійної програми  «Цивільний захист»);
      2) «Підготовка з надання домедичної допомоги» (для освітньо-професійної програми «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»).
  2. 1) «Основи спеціальної та військової підготовки» (для освітньо-професійньої програми  «Цивільний захист»);
      2) «Основи спеціальної та військової підготовки» (для освітньо-професійньої програми «Пожежна безпека»);
      3) «Основи спеціальної та військової підготовки» (для освітньо-професійньої програми «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»).

Їх засвоєння дозволяє успішно виконувати службові завдання в умовах надзвичайних ситуацій та повсякденної служби, організувати і захистити населення і об’єкти всіх видів власності в надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха. Система навчання на кафедрі спрямована на підтримку встановленого порядку, належного несення служби, підвищення рівня спеціальної підготовки курсантів, формування у курсантів умінь і практичних навичок.

Кафедра бере участь в підго­товці кваліфікованих фахівців освітнього ступеню «БАКАЛАВР» по спеціальностям 261 «Пожежна безпека» (за освітньо-професійною програмою «Пожежна безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»), 263 «Цивільна безпека» (за освітньо-професійною програмою «Цивільний захист», «Експертиза охорони праці та професійних ризиків»,"Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт"), 053 «Психологія» (за освітньо-професійною програмою «Екстремальна та кризова психологія» і «Робота з персоналом»), а з 2008 року кафедрою розпочата підготовка фахівців освітнього ступеню «БАКАЛАВР» в рамках спеціальності 263 «Цивільна безпека» зі спеціалізації «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт», за якою кафедра являється випусковою. Для успішного вирішення навчальних завдань на кафедрі обладнано п’ять спеціалізованих класів і лабораторія «Радіаційного, хімічного та біологічного захисту».

Крім основної навчальної роботи особовий склад кафедри бере активну участь в проведенні занять в системі службової підготовки з керівним складом університету, в заходах з підвищення готовності підрозділів університету до дій за призначенням, підготовки і проведення урочистостей, надає практичну допомогу навчально-стройовим підрозділам.

Для отримання додаткової інформації можна скористатися наступними іноземними та внутрішніми Інтернет-ресурсами: