Навчально-виховна робота

Кафедра здійснює навчальну, методичну та науково-дослідну роботу з дисциплін професійного і практичного спрямування:

Їх засвоєння дозволяє успішно виконувати службові завдання в умовах надзвичайних ситуацій та повсякденної служби, організувати і захистити населення і об’єкти всіх видів власності в надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха. Система навчання на кафедрі спрямована на підтримку встановленого порядку, належного несення служби, підвищення рівня спеціальної підготовки курсантів, формування у курсантів умінь і практичних навичок.

Кафедра бере участь в підго­товці кваліфікованих фахівців освітнього ступеню «БАКАЛАВР» по спеціальностям 261 «Пожежна безпека» (зі спеціалізацій «Пожежна безпека», «Аудит пожежної та техногенної безпеки», «Автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки» і «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»), 263 «Цивільна безпека» (зі спеціалізацій «Цивільний захист», «Охорона праці», «Експертиза охорони праці та професійних ризиків» і «Телекомунікаційні системи в управлінні»), 161 «Хімічні технології та інженерія» (зі спеціалізації «Радіаційний та хімічний захист»), 101 «Екологія» (зі спеціалізації «Екологічна безпека») та 053 «Психологія» (зі спеціалізацій «Екстремальна та кризова психологія» і «Робота з персоналом»), а з 2008 року кафедрою розпочата підготовка фахівців освітнього ступеню «БАКАЛАВР» в рамках спеціальності 263 «Цивільна безпека» зі спеціалізації «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт», за якою кафедра являється випусковою. Для успішного вирішення навчальних завдань на кафедрі обладнано п’ять спеціалізованих класів і лабораторія «Радіаційного, хімічного та біологічного захисту».

Крім основної навчальної роботи особовий склад кафедри бере активну участь в проведенні занять в системі службової підготовки з керівним складом університету, в заходах з підвищення готовності підрозділів університету до дій за призначенням, підготовки і проведення урочистостей, надає практичну допомогу навчально-стройовим підрозділам.

Для отримання додаткової інформації можна скористатися наступними іноземними та внутрішніми Інтернет-ресурсами: