Кафедра управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту

 

Перелік спеціальностей, спеціалізацій та навчальних дисциплін

 

Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії.

 

Cпеціальність – 263 "Цивільна безпека":

– Інформаційні технології в практиці наукових досліджень;

– Стратегічний маркетинг у сфері цивільного захисту;

– Моделювання у сфері цивільного захисту;

– Управління науковими проектами;

– Планування та обробка результатів експерименту у сфері цивільного захисту;

– Світові практики у сфері цивільного захисту.

 

Спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища":

– Математичне моделювання розповсюдження забруднюючих речовин у навколишньому середовищі.

 

Освітній ступінь – магістр.

 

Спеціальність – 263 "Цивільна безпека", спеціалізація – управління у сфері цивільного захисту:

– Економіка цивільної безпеки;

– Система державного управління та місцеве самоврядування;

– Економіко-математичні методи у сфері цивільного захисту;

– Методологія та організація наукових досліджень;

– Моніторинг надзвичайних ситуацій та теорія ризиків;

– Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту;

– Організація заходів у сфері цивільного захисту;

– Кадрова політика та організаційно-правові аспекти роботи з персоналом;

– Управління діяльністю організації;

– Управління у кризових ситуаціях;

– Організація страхових відносин;

– Теорія систем та системного аналізу.

 

Спеціальність – 263 "Цивільна безпека", спеціалізація – цивільний захист:

– Економіка цивільної безпеки;

– Система державного управління та місцеве самоврядування;

– Прикладні інформаційні технології у сфері цивільного захисту;

– Методологія та організація наукових досліджень;

– Моніторинг надзвичайних ситуацій та теорія ризиків;

– Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту;

– Організація заходів у сфері цивільного захисту;

– Кадрова політика та організаційно-правові аспекти роботи з персоналом;

– Теорія систем та системного аналізу;

– Управління у кризових ситуаціях;

– Організація страхових відносин.

 

Спеціальність – 263 "Цивільна безпека", спеціалізація – охорона праці:

– Економіка цивільної безпеки;

– Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту;

– Організація заходів у сфері цивільного захисту.

 

Спеціальність – 261 "Пожежна безпека", спеціалізація – пожежна безпека:

– Теорія систем та системного аналізу;

– Економіка пожежної безпеки;

– Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту.

 

Спеціальність – 261 "Пожежна безпека", спеціалізація – управління пожежною безпекою:

– Теорія систем та системного аналізу;

– Економіка пожежної безпеки;

– Кадрова політика та організаційно-правові аспекти роботи з персоналом;

– Система державного управління та місцеве самоврядування;

– Методологія та організація наукових досліджень;

– Організація страхових відносин;

– Управління діяльністю організації;

– Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту;

– Управління у кризових ситуаціях;

– Економіко-математичні методи у сфері цивільного захисту;

– Моніторинг надзвичайних ситуацій та теорія ризиків.

 

Спеціальність – 053 "Психологія", спеціалізація - робота з персоналом:

– Управління персоналом.

 

Спеціальність – 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціалізація – радіаційний та хімічний захист:

– Менеджмент у виробництві;

– Прогнозування та оцінка ризиків на хімічно небезпечних виробництвах.

 

Освітній ступінь – бакалавр.

 

Спеціальність – 263 "Цивільна безпека", спеціалізація – експертиза охорони праці та професійних ризиків:

– Основи управління;

– Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек;

– Соціально-економічні основи охорони праці.

 

Спеціальність – 263 "Цивільна безпека", спеціалізація – охорона праці:

– Основи управління;

– Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек;

– Соціально-економічні основи охорони праці.

 

Спеціальність – 263 "Цивільна безпека", спеціалізація – телекомунікаційні системи в управлінні:

– Основи управління;

– Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек.

 

Спеціальність – 263 "Цивільна безпека", спеціалізація – цивільний захист:

– Основи управління;

– Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек.

 

Спеціальність – 263 "Цивільна безпека", спеціалізація – інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт:

– Основи управління;

– Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек.

 

Спеціальність – 261 "Пожежна безпека", спеціалізація – пожежна безпека:

– Основи управління.

 

Спеціальність – 101 "Екологія", спеціалізація – екологічна безпека:

– Економіка природокористування.

 

Спеціальність – 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціалізація – радіаційний та хімічний захист:

– Економічна теорія;

– Економіка, організація та управління хімічних підприємств.