Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт

 
 
Науково-педагогічний склад кафедри
 
 
Науково-педагогічний склад кафедри здійснює освітню діяльність з підготовки:
1. Здобувачів вищої освіти за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:
1.1. за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність - 263 «Цивільна безпека»:
 • спеціалізація - цивільний захист;
 • спеціалізація - телекомунікаційні системи в управлінні;
 • спеціалізація - інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт;
 • спеціалізація - охорона праці;
 • спеціалізація - експертиза охорони праці та професійних ризиків.

1.2. за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальність - 101 «Екологія»:

 • спеціалізація - екологічна безпека.

1.3. за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність - 053 «Психологія»:

 • спеціалізація - екстремальна та кризова психологія;
 • спеціалізація - робота з персоналом.

1.4. за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність - 263 «Цивільна безпека»:

 • спеціалізація - цивільний захист;
 • спеціалізація - управління у сфері цивільного захисту.

2. Фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з галузі знань 1702 «Цивільна безпека» за напрямом 6.170201 «Цивільний захист»

 • спеціалізація - інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт;
 • професійне спрямування - експлуатація телекомунікаційних систем та мереж.

Кафедра є випускаючою:

 • для фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з галузі знань 1702 Цивільна безпека» за напрямом 6.170201 «Цивільний захист»;
 • для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю – 263 «Цивільна безпека».