Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт

 

 
Науково-педагогічний склад кафедри
 
 
Науково-педагогічний склад кафедри здійснює освітню діяльність з підготовки:
1. Здобувачів вищої освіти за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:
1.1. за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність - 263 «Цивільна безпека»:
  • освітньо-професійна програма - цивільний захист;
  • освітньо-професійна програма - інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт;
  • освітньо-професійна програма - охорона праці;

1.2. за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальність - 101 «Екологія»:

  • освітньо-професійна програма - екологічна безпека.

1.3. за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність - 053 «Психологія»:

  • освітньо-професійна програма - екстремальна та кризова психологія;
  • освітньо-професійна програма - робота з персоналом.

1.4. за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність - 263 «Цивільна безпека»:

  • освітньо-професійна програма - цивільний захист;
  • освітньо-професійна програма - управління у сфері цивільного захисту.

Кафедра є випускаючою:

  • для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю – 263 «Цивільна безпека».