Освітні програми (гаранти)

 

Освітньо-професійна програма «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Проект освітньо-професійної програми «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт»

Обговорення проектів освітніх програм