Освітні програми (гаранти)

 

Освітньо-професійна програма «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт» (2020 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт» (2021 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Силабуси за освітньо-професійною програмою "Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт" (2021 рік)

Проект освітньо-професійної програми «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт» (2022 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми