Кафедра наглядово-профілактичної діяльності

факультету цивільного захисту

- базовий структурний підрозділ факультету цивільного захисту НУЦЗ України.

Кафедра є випускаючою з підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність - 263 «Цивільна безпека», освітньо-професійна програма «Цивільний захист».

Науково-педагогічні працівники кафедри являють собою єднання науковців та практичних працівників, які свого часу займали керівні посади у підрозділах ДСНС (МНС/МВС) України, що дозволяє на високому професійному, педагогічному, науковому та методичному рівні проводити заняття згідно навчального плану підготовки фахівців.

Науково-педагогічний склад кафедри: 

1. Начальник кафедри, кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Данілін Олександр Миколайович;

2. Заступник начальника кафедри, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, полковник служби цивільного захисту Савченко Олександр Віталійович;

3. Доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент, полковник служби цивільного захисту Рубан Артем Вікторович;

4. Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, підполковник служби цивільного захисту Безугла Юлія Сергіївна;

5. Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, підполковник служби цивільного захисту Гарбуз Сергій Вікторович;

6. Викладач кафедри, лейтенант служби цивільного захисту Карпова Дарина Ігорівна;

7. Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Васильченко Олексій Володимирович;

8. Доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент, Луценко Тетяна Олексіївна;

9. Старший викладач кафедри, кандидат наук з державного управління, Білотіл Олександр Михайлович;

10. Викладач кафедри (за суміщенням), кандидат технічних наук, полковник служби цивільного захисту Щербак Станіслав Сергійович; 

11. Викладач кафедри (за суміщенням), кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Долгодуш Михайло Михайлович;


Положення про кафедру 


Історія кафедри


Контакти