РАДА КУРАТОРІВ

факультету цивільного захисту

Голова Ради кураторів факультету

Ященко Олександр Анатолійович

заступник начальника кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту, 
кандидат економічних наук, доцент, майор служби цивільної захисту

АНКЕТА "КУРАТОР ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ"

 

Мета роботи куратора

         Основна мета роботи Куратора – це виховання культурних, висококваліфікованих фахівців з урахуванням їх індивідуальних якостей, психофізичних і інтелектуальних здібностей, підвищення якості підготовки бакалаврів і магістрів за напрямком підготовки.

       Куратор назначається для педагогічно-виховного супроводу навчального процесу, а саме:

 • проведення індивідуальної навчальної та виховної роботи, контролю над кожним здобувачем вищої освіти в академічній групі;
 • інформування здобувачів вищої освіти щодо навчальних, виховних, патріотичних та культурно-масових заходів, що відбуваються в університеті;
 • оперативного «зворотного зв’язку» зі здобувачами вищої освіти, при необхідності надання допомоги у формуванні студентського колективу групи;
 • залагодження та урегулювання конфліктів з колегами, з’ясування проблемних питань здобувачів вищої освіти та надання їм допомоги в межах своєї компетенції.

 

Функції куратора

          Прогнозування результатів академічної, науково-дослідницької, інших видів діяльності здобувачів вищої освіти під час навчання в університеті.

 • Розробка і участь у реалізації програм професійного, творчого, фізичного розвитку і саморозвитку здобувачів вищої освіти групи.
 • Рекомендації з організації навчальної діяльності та поза навчальної діяльності здобувачів вищої освіти.
 • Адаптація здобувачів вищої освіти до умов та вимог університетської освіти: знайомство з історією та традиціями університету, залучення до науково-дослідницької діяльності, участі в органах студентського самоврядування, організації й проведення факультетських, загально університетських заходів.
 • Методична допомога в організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

 

Завдання куратора

              Ознайомлення здобувачів вищої освіти з обов’язками студента в університеті;

 • естетичного та морального виховання, становлення у здобувачів вищої освіти громадянської позиції у дусі патріотизму;
 • сприяння участі здобувачів вищої освіти у дотриманні традицій факультетів університету, відзначанні державних свят і пам’ятних дат;
 • сприяння та пропоганда здорового способу життя здобувачів вищої освіти;
 • інформування про існуючі в університеті можливості для змістовного дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, творчими видами діяльності здобувачів вищої освіти.

 

Нормативна база діяльності кураторів: 

 

 

 Кураторська діяльність у 2023/2024 навчальному році