На факультеті цивільного захисту відбувся атестаційний іспит

З 20 лютого по 23 лютого 2023 року здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти, заочної форми навчання за освітньо-професійними програмами «Управління у сфері цивільного захисту» та «Цивільний захист» успішно склали кваліфікаційний іспит.

     Всі здобувачі вищої освіти показали достатній рівень знань у сфері цивільного захисту, підтвердивши опановані ними освітні компоненти зазначених освітньо-професійних програм.

       Отриманні знання стануть запорукою при проходженні переддипломної практики та подальшої служби у структурних підрозділах та самостійного виконання професійних завдань на певних посадах чи у сфері професійної діяльності, формування у них потреби систематичного поновлення знань та творчого застосування їх у практичній діяльності і розвитку соціальних навичок у фахівця.

Увага! Запрошуємо на участь у Круглому столі (вебінарі)

Запрошуємо наукових та науково-педагогічних працівників університету на Круглий стіл (вебінар) «Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування та ліквідація їх наслідків» для участі в обговоренні актуальних питань, пов'язаних з проблемами та перспективами впровадження новітніх розробок і технологій, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, оперативне реагування та ліквідацію їх наслідків, протимінну безпеку, забезпечення екологічної безпеки та охорони праці.

 

Круглий стіл (вебінар) «Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування та ліквідація їх наслідків» відбудеться 23 лютого 2023 року у режимі відео-конференції на платформі zoom за посиланням:

 

Подключитись до конференції Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/71410713355?pwd=ujAbwyuoqavtuwvmdj8yUWXrHW5kaw.1

Код доступа: 12345

 

Прохання до науково-педагогічних працівників університету та здобувачів вищої освіти, які планують виступити із доповіддю під час Круглого столу - своєчасно підготувати презентаційні матеріали!

Курсанти 4-го курсу факультету цивільного захисту продовжують проходження виробничої практики в структурних підрозділах ДСНС України.

В ході перевірки проходження виробничої практики в Рівненській області встановлено, що здобувачі вищої освіти, вчасно та в повному обсязі виконують завдання передбачені програмою проходження виробничої практики. 
       Під час особистої розмови з безпосередніми керівниками проходження виробничої практики курсантів зі сторони практичного підрозділу з’ясовано, що курсанти мають прагнення до вивчення нових матеріалів, та закріплюють отримані в університеті знання та навички.  В ході перевірки практики буда приділена увага соціально-побутовим питанням, та розміщенню курсантів. 
     За результатами перевірки можна зробити висновок про те що , виробнича практика організована та здійснюється на належному рівні, а у здобувачів вищої освіти формуються професійні вміння та навички для виконання майбутніх посадових обов’язків.

Практичні заняття кафедри НПД із курсантами піротехнічного напрямку

18 лютого 2023 року науково-педагогічний працівник кафедри НПД факультету ЦЗ НУЦЗ України (доцент кафедри Рубан А.В.) провів практичні заняття із курсантами 3-го курсу факультету цивільного захисту (навчальна група ІЗП-20-134), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт» на базі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС.

В ході проведення практичних занять на тему «Інженерно-технічні заходи в містобудівній документації» було детально відпрацьовані питання щодо завдань інженерно-технічних заходів цивільного захисту (далі ІТЗ ЦЗ) при плануванні та забудові територій у мирний час, а також в особливий період. Було пропрацьовано схеми планування територій міст та районів у містах, склад і зміст розділу ІТЗ ЦЗ відповідних адміністративно-територіальних одиниць у генеральних планах населених пунктів. Визначено відповідні зони можливого ураження об’єктів підвищеної небезпеки, зокрема хімічно-небезпечних об’єктів в особливий період. 

Під час занять здобувачі вищої освіти активно працювали в напрямку засвоєння важливої теми, що є необхідним для подальшого отримання необхідних умінь та навичок.

Більше статей...