Склад кафедри

 
 

Начальник кафедри

кандидат технічних наук, доцент,

полковник служби цивільного захисту Данілін Олександр Миколайович

 
Освіта та практична діяльність:
1999 р. – закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України за спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація «Спеціаліст з пожежної безпеки»).
 
З 1999 року по 2010 рік – проходив службу в підрозділах Управління державної пожежної охорони МВС України в Сумській області, Головного управління МНС України в Сумській області.
 
2002 рік – закінчив магістратуру управління Академії пожежної безпеки України за спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація «Магістр з пожежної безпеки»).
 
З 2011 року по 2013 рік - проходив службу в Державній інспекції техногенної безпеки України на посаді начальника управління Держтехногенбезпеки України у Сумській області.
 
З липня 2013 року - проходить службу в Національному університеті цивільного захисту України.
 
2014 рік – пройшов підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників в галузі знань 1702 «Цивільна безпека» за спеціальністю «Головних (провідних) інспекторів (фахівців) відділів (секторів) наглядово-профілактичної роботи, запобігання надзвичайним ситуаціям цивільного захисту та техногенної безпеки, планування заходів цивільного захисту, ліцензування та контролю за автоматичними засобами попередження пожеж та надзвичайних ситуацій в Національному університеті цивільного захист України.
 
2014 рік - пройшов підвищення кваліфікації на факультеті цивільного захисту НУЦЗ України.
 
2014 - 2018 рік – працював над дисертаційним дослідженням на тему «Геометричне моделювання розміщення неорієнтованих еліпсів за заданими обмеженнями".
 
2014 - 2018 рік - працював над науково-дослідною роботою на тему "Розробка методу оптимізації засобів та шляхів евакуації з висотних будівель під час пожеж».
 
2017 рік – закінчив Національний університет цивільного захисту України за спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація «Спеціаліст» за спеціалізацією «Експерт будівельний з пожежної та техногенної безпеки»).
 
2018 рік – захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.
 
2020 рік - пройшов підвищення кваліфікації в НУЦЗ України за спеціальністю "Цивільний захист"
 
2020 рік - рішенням атестаційної колегії МОН України присвоено вчене звання "доцента кафедри наглядово-профілактичної діяльності.
 
Пріоритетні напрямки наукових досліджень:
1. Організація державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
2. Вдосконалення засобів та шляхів евакуації під час надзвичайних ситуацій.
3. Пожежна та техногенна безпека об’єктів різного призначення.
4. Пожежна безпека об’єктів будівництва.
5. Дослідження пожеж.
  
 

Заступник начальника кафедри

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,

полковник служби цивільного захисту Савченко Олександр Віталійович

 Доцент кафедри

кандидат технічних наук, доцент
 
підполковник служби цивільного захисту Безугла Юлія Сергіївна 

Старший викладач кафедри

підполковник служби цівільного захисту Рубан Артем Вікторович  

 
 
Викладач кафедри
 
підполковник служби цивільного захисту Михайловська Юлія Валеріївна
 

 

Доцент кафедри

кандидат технічних наук, доцент Васильченко Олексій Володимирович

 
 

Старший викладач кафедри

кандидат наук з державного управління Луценко Тетяна Олексіївна

Лаборант кафедри Праженік Аліна Вадимівна