Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Харківський державний педагогічний університет ім. Г .С. Сковороди, 2002 р., спеціальність «Правознавство» (кваліфікація «юрист, викладач правових дисциплін»).

Кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – «Механізми державного управління», 2017 р.

Тема дисертації: «Механізми державного управління вузівською наукою в Україні»

Навчальна робота

Викладаю дисципліни «Правознавство», «Правові аспекти охорони праці», «Правові аспекти роботи з персоналом», «Організаційно-правові засади роботи з персоналом», «Правові відносини», «Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту». 

Наукова робота

Автор та співавтор понад 50 наукових та науково-методичних праць

Основні наукові публікації

  1. Луценко Т.О. Механізми державного регулювання інтеграції науки в Україні / Т.О. Луценко / «Актуальні проблеми державного управління» – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2015. – № 1 (47). – С.201-206.
  2. Луценко Т.О. Міжнародний досвід державного регулювання науки та інноваційної діяльності / Т.О. Луценко / Збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління» – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – Вип. 2 (49). – С.57-62
  3. Луценко Т.О. Вдосконалення державного механізму фінансування науки у вищих навчальних закладах України / Т.О. Луценко / Журнал «Інвестиції:практика та досвід» -2015. – Вип. №  17 –С. 121-124.
  4. Луценко Т.О. Механізми підвищення ефективності державної підтримки розвитку вузівської науки / Т.О. Луценко / Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління» . 2015.- Вип.1(11).-С.
  5. Луценко Т.О. Механізми економічного становлення наукових досліджень в Україні / Т.О. Луценко / Вісник Національного університету цивільного захисту України. – Серія"Державне управління" Х. : 2015. – Вип. № 2.- С.156-166.
  6. Lutsenko T.A. State mechanisms of efficiency of use of high school science personnel potential / Lutsenko T.A. / Public Policy and Economic Development : scientific and production journal. – Issue 6. – Mykolayiv: Publisher Yemelyanova T.V., 2015. – P. 5–9.
  7. Луценко Т.О. Державне регулювання науки та інноваційної діяльності України / Т.О. Луценко / «Ольвійський форум – 2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» : тези. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Том 1.- С.91-93.
  8. Луценко Т.О. Нормативні механізми регулювання державного сектора науки / Т.О. Луценко / Актуальні питання проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А.-Рубіжне:вид-во СНУ ім.. Даля, 2015.-С.103-105 

Підручники, посібники, монографії

  1. Право в державному управлінні: навчальний посібник / Укладачі: Г.О. Барабаш, Т.О. Луценко. – Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 101 с.
  2. Організаційно-правові засади публічного управління та адміністрування: навчальний посібник / Укладачі: О.В. Надьон, І.М. Хмиров, Т.О. Луценко – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 175 с.

Підвищення кваліфікації

Робота з молоддю

Керівник студентської наукової роботи конкурсу студентських наукових робіт:

– Матюн А.Ю., Литвиненко С.Г., 2019/2020 навчальний рік, конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Інфраструктура залізничного транспорту» напряму «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів, транспортні споруди, залізнична колія»

Міжнародна діяльність

Постійно приймаю участь у наукових міжнародних конференціях, зокрема:

Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations» (НУЦЗУ, м.Харків, 20 травня 2020 року

Google Scholar

ORСID