Матеріально-технiчне забезпечення

Спеціалізована навчальна аудиторія – кабінету техногенної безпеки (аудиторія 503)

Оснащення аудиторії дозволяє моделювати різноманітні ситуації, які виникають під час поведення державного нагляду (контролю) у сфері забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, моделювання роботи комісії з проведення заходів з державного нагляду (контролю), проведення ділових ігор з підготовки високоякісних фахівців наглядово-профілактичного блоку практичних підрозділів

Спеціалізована навчальна аудиторія – кабінет дослідження пожеж (аудиторія № 501).
Оснащення «Кабінету дослідження пожеж» дозволяє забезпечити високий навчально-методичний рівень викладання дисципліни «Дослідження пожеж», зокрема, при розгляді питань, пов’язаних з застосування інструментальних та розрахункових методів дослідження пожеж, визначення осередків пожеж з урахуванням їх відмінностей, формування версій щодо можливих причин виникнення горіння залежно від джерел запалювання. Аудиторія призначена для навчання слухачів післядипломної освіти.