Освітні компоненти

Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність – 263 «Цивільна безпека»:

Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність – 261 «Пожежна безпека»:

Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальність – 161 «Хімічні технології та інженерія»:

Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність – 242 «Туризм»:

Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальність – 101 «Екологія»:

 Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 053 «Психологія»:

 

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність – 263 «Цивільна безпека»:

 Для другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальність – 161 «Хімічні технології та інженерія»:

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 053 «Психологія»:

 

Для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 053 «Психологія»: