Наукова діяльність


Наукові гуртки


Науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри проводять наукову та науково-дослідну роботу за наступними основними напрямками:
1. Наглядово-профілактична діяльність органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
2. Дослідження пожежовибухонебезпеки та розробка заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки.
3. Професійна освіта та виховання майбутніх фахівців служби цивільного захисту у закладах вищої освіти ДСНС.

Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations» (PES-2020)

НПП кафедри двічі на рік надаються статті до збірок університету «Проблеми пожежної безпеки» та «Проблеми надзвичайних ситуацій», «Проблеми екстремальної та кризової психології» ,«Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління», та інших збірок наукових праць рекомендованих ДАК України.
Також НПП кафедри постійно приймають участь у наукових конференціях, виставках та семінарах.
НПП кафедри постійно виступають офіційними опонентами на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
У 2013 році була видана монографія «Державне регулювання в сфері цивільного захисту: нормативно-правовий аспект» авторів Садкового В.П., Роміна А.В., Островерх О.О., Домбровської С.М.
У 2014 році видана монографія «Особливості правового регулювання праці суддів в Україні» авторського колективу Барабаш Г.О. та Островерх О.О.
НПП кафедри у виконують науково-дослідні роботи на замовлення центральних органів управління ДСНС України, а також ініціативні, з перспективних наукових напрямів.
«Підвищення ефективності ліквідації пожеж у житлових будівлях шляхом використання гелеутворюючих систем» – науковий керівник Савченко О.В. Завершена у грудні 2014 року.
«Оцінка межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій з використанням фіброматеріалів» – науковий керівник Васильченко О.В.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» в Державному реєстрі патентів України зареєстрована наукова розробка, заявником і власником якої є Національний університет цивільного захисту України. За результатами отримано підтверджуючий документ – оригінал патенту України на корисну модель: «Спосіб визначення температури втрати несучої здатності будівельної конструкції».

 Авторами розробки є творчий колектив Національного університету цивільного захисту України у складі начальника факультету цивільного захисту полковника служби цивільного захисту Миколи Удянського, доцента кафедри наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту підполковника служби цивільного захисту Юрія Отроша, заступника начальника центру - начальника відділу організації науково-дослідної роботи науково-дослідного центру майора служби цивільного захисту Євгенія Рибки.

Реалізація запропонованого способу дозволяє знизити енерго-, праце- та матеріаловитрати на проведення випробувань з визначення температури втрати несучої здатності будівельних конструкцій.