Силабуси за освітньо-науковою програмою «Цивільний захист»

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ

 

Моделювання у сфері цивільного захисту                                очна /  заочна

Академічна іноземна мова                                                          очна /  заочна

Практикум з наукової комунікації                                               очна /  заочна

Методика викладання у вищій школі                                         очна /  заочна

Управління науковими проектам                                                очна /  заочна

Патентознавство та інтелектуальна власність                           очна /  заочна

Філософсько-методологічні основи наукових досліджень      очна /  заочна

Педагогічна практика

 

 

ВИБІРКОВІ

 

Інформаційні технології в практиці наукових досліджень           очна /  заочна                     

Планування та обробка результатів експерименту у сфері

цивільного захисту                                                                             очна /  заочна 

Стратегічний маркетинг у сфері цивільного захисту                      очна / заочна

Світові практики  у  сфері  цивільного  захисту                              очна / заочна