Освітні програми (гаранти)

 

Освітньо-наукова програма «Цивільний захист»  (2020 рік) за третім освітньо-науковим (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-наукова програма «Цивільний захист» (2021 рік) за третім освітньо-науковим (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Силабуси за освітньо-науковою програмою «Цивільний захист» (2021 рік)

Проект освітньо-наукової програми «Цивільний захист» (2022 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми