Освітні програми

 

Освітньо-професійна програма «Цивільний захист» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Проект освітньо-професійної програми «Цивільний захист»

Обговорення проектів освітніх програм

 

Освітньо-наукова програма «Цивільний захист» за третім освітньо-науковим (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Проект освітньо-наукової програми «Цивільний захист»

Обговорення проектів освітніх програм

Силабуси