Освітні програми

Освітньо-наукова програма «Цивільний захист»  (2022 рік) за третім освітньо-науковим (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-наукова програма «Цивільний захист» (2021 рік) за третім освітньо-науковим (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-наукова програма «Цивільний захист»  (2020 рік) за третім освітньо-науковим (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Проект освітньо-наукової програми «Цивільний захист» (2023 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

 


Силабуси за освітніми програмами

Силабуси за освітньо-науковою програмою «Цивільний захист» за третім освітньо-науковим (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека