Наукова діяльність

На теперішній час на кафедрі працюють 12 кандидатів наук, та 1 співробітник працює над написанням дисертації, а саме :

У 1991 році Андрій Фещенко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 «Квантово-електроні прилади» за темою пов’язаною з питаннями виявлення та візуалізації джерел теплового випромінювання».

У 1994 році Олександр Закора  захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 «Озброєння та військова техніка» за темою пов’язаною з питаннями виявлення та аналізу джерел теплового та радіовипромінювання».

21 червня 2001 року Олександр Єлізаров захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека» за темою : «Оперативное  определение  основных  характеристик образования и  распространения  дыма  при  пожаре  в помещении».

11 лютого 2004 року Дмитро Соколов захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01. «Прикладна геометрія, інженерна графіка» за темою : «Геометричне моделювання та ідентифікація результату обкатки за схемою планетарного механізму».

30 червня 2005 року Володимир Коханенко захистив дисертаціюна здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05-22-20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» за темою: «Розробка методів діагностики внутрішніх руйнувань автомобільних шин в умовах експлуатації».

 13 лютого 2008 року Лариса Борисова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза» за темою: «Транснаціональні комп’ютерні злочини як об’єкт криміналістичного дослідження».

28 березня 2013 року Сергій Рагімов захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці» за темою: «Забезпечення безпеки життєдіяльності на робочих місцях з підвищенним тепловим випромінюванням».

2013 року Віталій Собина захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Раціональне покриття заданих областей геометричними об᾿єктами зі змінними характеристиками».

25 червня 2015 року Ігор Неклонський захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата військових наук за спеціальністю 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» за темою пов’язаною з питаннями взаємодії ДСНС України з Національною гвардією України при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

18 березня 2016 року Дмитро Тарадуда захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.02.03 «Цивільний захист» за темою: «Попередження надзвичайних ситуацій на об’єктах військово-промислового комплексу з аміачними холодильними установками».

22 березня 2016 року Максим Демент захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» за темою: «Формування готовності майбутнього офіцера МНС до професійної діяльності в сучасних умовах».

У червні 2018 року Тарас Качур успішно захистив дисертацію за спеціальністю 21.02.03 «Цивільний захист» (технічні науки) на тему «Прогнозування надзвичайних ситуацій, які викликані пожежами в радіоактивно-забруднених лісових масивах України з використанням розвідувальних безпілотних літальних апаратів».

Андрій Мельниченко працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 263 "Цивільна безпека".

Напрямки наукових досліджень:

Оцінка ризику виникнення пожежо небезпечної ситуації на об’єктах зі зберігання і транспортування нафтопродуктів.

Наукове забезпечення службово-бойової діяльності організаційних систем при ліквідації НС.

Оцінка ризиків виникнення пожеж під час експлуатації залізничних цистерн з пошкодженнями типу "вм'ятина".

Формування розрахункової бази щодо несучих елементів аварійно-рятувальної, інженерної та протипожежної техніки.

Розробка алгоритмів та програмного забезпечення розрахунку умов електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку в умовах надзвичайних ситуацій.

Співробітниками кафедри виконуються науково-дослідні роботи на замовлення ДСНС України. 

Щорічно на кафедрі у науковому товаристві працює понад 20 здобувачів вищої освіти.