Основні задачі кафедри

  • формування у курсантів, студентів і слухачів заочної форми навчання сукупності знань, умінь, навичок та уявлень з організації і здійснення заходів цивільного захисту, а також прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій щодо захисту особового складу і населення;
  • підготовка фахівця, який би впевнено користувався засобами радіаційного, хімічного і біологічного захисту; був здатним виконувати заходи щодо надання домедичної допомоги; вмів би правильно і своєчасно організовувати та здійснювати заходи щодо забезпечення радіаційного, хімічного і біологічного захисту в ході ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; виконував би заходи медичного забезпечення населення в районах аварій, катастроф, стихійного лиха;
  • формування вмінь з організації зберігання, пошуку, знаходження, очищення місцевості, транспортування і знищення вибухонебезпечних предметів і вибухових речовин, виконання спеціальних робіт для обвалювання конструкцій і споруд, пророблення проходів в завалах, переміщення великих мас ґрунту, локалізації крупних пожеж, захисту гідротехнічних споруд під час льодоходу вибуховим способом;
  • підготовка офіцерів, які знають призначення і зміст топографічних карт, здатних швидко вивчати та правильно оцінювати з їх допомогою тактичні властивості місцевості, які впевнено орієнтуються на місцевості в різних умовах, здатних видавати цілевказання при управлінні підрозділами та вміло розробляти графічні документи;
  • проведення наукових досліджень в галузі цивільного захисту населення і територій від впливу наслідків надзвичайних ситуацій мирного і військового часу;
  • надання допомоги керівництву університету в організації і проведенні виховної роботи з курсантами, студентами та слухачами.

Ці задачі виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного і ефективного використання всіх елементів навчально-виховного процесу з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.