Курси післядипломної освіти факультету цивільного захисту

 

Начальник курсу післядипломної освіти - полковник служби цивільного захисту
Іващенко Сергій Віталійович


 До складу курсу входять слухачі, які прибувають для проходження спеціалізації та підвищення кваліфікації з числа працівників органів та підрозділів цивільного захисту (далі слухачі).

Завдання курсу:

    Організація зустрічі слухачів, які прибувають для проходження спеціалізації та підвищення кваліфікації.
    Створення належних умов для перебування слухачів в період навчання на факультеті.
    Контроль виконання розпорядку дня, підтримання внутрішнього порядку в розташуванні курсу.
    Організація своєчасного виконання наказів ДСНС України, Міністерства освіти і науки України, ректора університету, рішень Вченої ради університету стосовно діяльності курсу.
    Начальник курсу та його заступник виконують свої обов’язки відповідно до встановлених інструкцій і розподілу обов’язків, які  розробляються начальником факультету, затверджуються проректором університету по службі. У разі відсутності начальника курсу, його обов’язки виконує заступник начальника курсу.
    Безпосереднє керівництво повсякденною роботою курсу здійснює начальник курсу та його заступник, які призначаються наказом ректора університету. Вони підпорядковуються безпосередньо начальнику факультету та заступнику начальника факультету і несуть відповідальність за діяльність курсу відповідно до своїх обов’язків.  Робота курсу планується та проводиться у тісній взаємодії з відповідними відділами університету.   Начальник курсу та його заступник є прямими начальниками для особового складу курсу; забезпечують слухачам реалізацію їх прав, контроль виконання ними обов’язків, розглядають і вирішують у  межах своєї компетенції скарги та інші заяви.

Згідно наказу МНС України від 01.07.2009 № 444  «Про затвердження Настанови з організації  професійної підготовки та післядипломної  освіти осіб рядового і начальницького  складу органів і підрозділів цивільного  захисту»

- пункт 1.10. Особи рядового і начальницького складу, які направляються на навчання, повинні прибути до навчального закладу напередодні дня початку занять у встановленій формі одягу та мати при собі:
- припис про направлення на навчання (додаток 2);
- виписку з наказу або розпорядження комплектуючого підрозділу про направлення на навчання до факультету;
- службове посвідчення встановленого зразка;
- паспорт;
- посвідчення про відрядження;
- медичну довідку про стан здоров’я (форма 086-о);
- копію диплома про вищу освіту;
- спортивну форму одягу;
- речі особистої гігієни;
- необхідне письмове приладдя;
- реферат за завданням (для підвищення кваліфікації та спеціалізації).