Магістратура

У Національному університеті цивільного захисту України підготовка фахівців за освітнім ступенем магістр здійснюється за спеціальностями:
- 261 “Пожежна безпека”;
- 263 “Цивільна безпека” .

Метою магістратури є підготовка керівних кадрів для органів управління та підрозділів ДСНС України здатних компетентно та відповідально виконувати функції управління підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо забезпечення техногенної і природної безпеки населення, територій та об'єктів господарської діяльності, впровадження технологій, спрямованих на зменшення ризиків виникнення та пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій та їх ліквідацію, активізацію інноваційних процесів. Слухачі магістратури під час навчального процесу набувають теоретичну підготовку з таких сфер діяльності, як виконання наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт з метою створення нових технологій в галузі цивільного захисту, проведення експертиз, протипожежного захисту об’єктів різного призначення, проведення занять з дисциплін професійного спрямування, охорони праці та навколишнього середовища. Також слухачі магістратури здійснюють самостійні дослідження в проектуванні, керівництві проектуванням протипожежних засобів, розрахунків, експлуатації засобів протипожежного призначення, а також системних досліджень з організаційно-керівних аспектів профілактики та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Форми навчання в магістратурі - денна та заочна.
Підготовка керівних кадрів в Університеті згідно чинного законодавства здійснюється:

  • за рахунок коштів державного бюджету за замовленням ДСНС України для роботи в органах управління та ДСНС України;
  • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на договірних засадах.Начальник магістратури
 кандидат технічних наук, доцент
Руденко Світлана Юріївна

 

Викладач-методист магістратури
  майор служби цивільного захисту,
кандидат наук з державного управління

Лукиша Роман Тарасович
т. +380935959324Порядок відбору кандидатів та прийняття на навчання

На навчання до НУЦЗ України за ступенем магістр за спеціальностями 261 “Пожежна безпека” та 263 “Цивільна безпека” приймаються особи на основі ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та екзамену з іноземної мови. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Особа може вступити до НУЦЗ України для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткової співбесіди з предметів, передбачених програмою співбесіди для відповідної спеціальності з урахуванням середнього бала диплома бакалавра (спеціаліста). Зарахування на навчання вище зазначених категорій осіб відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала.

На денну форму навчання:

Особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту віком до 35 років, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, призначені на посаду (зараховані до кадрового резерву для призначення на посаду), що підлягає заміщенню фахівцями ступеня магістра, та мають строк служби в органах та підрозділах ДСНС України (після закінчення навчання у вищих навчальних закладах цивільного захисту) не менше двох років.

На заочну форму навчання:

Особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які здобули ступінь бакалавра, мають строк служби в органах і підрозділах ДСНС України (після закінчення навчання у вищих навчальних закладах цивільного захисту) не менше одного року після його здобуття і зараховані до кадрового резерву для призначення на вищі посади (для направлення на навчання) .
Особи рядового и начальницького складу служби цивільного захисту віком до 40 років, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, призначені на посаду (зараховані до кадрового резерву для призначення на посаду), що підлягає заміщенню фахівцями ступеня магістра, та мають строк служби в органах та підрозділах ДСНС України (після закінчення навчання у вищих навчальних закладах цивільного захисту) не менше двох років.

Підрозділ по роботі з персоналом, з якого направляється кандидат на навчання, у встановленому порядку оформлює на кандидата та не пізніше ніж за місяць до початку вступних випробувань подає до вищого навчального закладу особову справу, до якої долучаються:

  • рапорт про направлення на навчання;
  • особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою 3x4 см;
  • картка медичного обстеження кандидата з висновками військове-лікарської комісії;
  • копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціальності;
  • висновок-рекомендація встановленого зразка про направлення на навчання за підписом керівника центрального або територіального органу управління, підрозділу ДСНС України.

Паспорт, службове посвідчення та диплом про вищу освіту із додатком до диплому подаються кандидатом особисто.