ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ступінь – бакалавр)

Освітньо-професійна програма «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

 

Освітньо-професійна програма «ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САПЕРНИХ, ПІРОТЕХНІЧНИХ ТА ВИБУХОВИХ РОБІТ»

 • Основи теорії управління  (денна)

 

Освітньо-професійна програма «ОХОРОНА ПРАЦІ»

 • Основи теорії управління                                       (денна / заочна)
 • Соціально-економічні основи охорони праці   (денна)

 

Освітньо-професійна програма «ТУРИЗМ»

 

 ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ступінь – магістр)

Освітньо-професійна програма «УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ»

 • Теорія прийняття управлінських рішень                                                           (денна /заочна)
 • Організаційно-правові аспекти роботи із персоналом                                 (денна /заочна)
 • Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту             (денна /заочна)
 • Теорія систем та системного аналізу                                                               (денна /заочна)
 • Техніко-економічний аналіз заходів у сфері професійної діяльності  (денна /заочна)

 

Освітньо-професійна програма «ОХОРОНА ПРАЦІ»

 • Теорія прийняття управлінських рішень                                                                (денна / заочна)
 • Теорія систем та системного аналізу                                                                     (денна / заочна)
 • Техніко-економічний аналіз заходів у сфері професійної діяльності        (денна / заочна)
 • Моніторинг надзвичайних ситуацій та теорія ризиків                                     (денна / заочна)
 • Прикладні інформаційні технології та кібербезпека                                      (денна / заочна)

 

Освітньо-професійна програма «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

 • Державна система цивільного захисту                                                             (денна / заочна)
 • Техніко-економічний аналіз заходів у сфері професійної діяльності    (денна / заочна)

 

Освітньо-професійна програма  «РАДІАЦІЙНИЙ ТА ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ»

 • Менеджмент у виробництві                                                                                      (денна / заочна)