ЗАНЯТТЯ НА ОБ'ЄКТАХ

 

        16 грудня Головним управлінням ДСНС України у Харківській області проведено пожежно-тактичні навчання на території Зміївської теплової електростанції ПАТ «ЦентрЕнерго». У навчаннях взяли участь науково-педагогічні працівники та слухачі магістратури управління у тому числі й працівники кафедри управління та органіизації дияльності у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України.

        Важливість навчань не можна недооцінювати, адже вони яскраво показали, що проблему у забезпеченні пожежної безпеки всієї Слобожанської громади без наявності на її території пожежно-рятувального підрозділу не можна вирішити. З цією метою вкрай необхідно якнайшвидше створити місцевий пожежний підрозділ саме у селищі Слобожанське.

   


   10 грудня 2021 року закінчилась переддипломна практика.

 10 грудня 2021 року було завершено переддипломну практику у здобувачів денної форми навчання другого рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Цивільний захист» та «Управління у сфері цивільного захисту».

Переддипломна практика є надзвичайно важливою і невід’ємною ланкою всього навчального процесу. Основне завдання переддипломної практики полягає в закріпленні теоретичних знань, набутих під час навчання в університеті, а також оволодіння практичними навиками роботи з обраної спеціальності.

 

        Переддипломна практика також направлена на фахову та організаційну підготовку здобувача щодо виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи, а саме: ознайомлення з практичними аспектами виникнення та розвитку проблемної ситуації, яка є предметом дослідження при написанні роботи, збір інформаційних матеріалів, оволодіння сучасними методами у галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних управлінських рішень під час конкретної роботи у реальних умовах.

        Переддипломна практика це складова підготовки майбутніх магістрів до самостійного виконання професійних завдань на певних посадах чи у сфері професійної діяльності. Формування у них потреби систематичного поновлення знань та творчого застосування їх у практичній (службовій) діяльності і розвитку соціальних навичок (softskills) у фахівця.


15 вересня 2021 року на базі НДІ мікрографії проведено виїзне практичне заняття з групою здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою  «Управління пожежною безпекою» за  дисципліною «Техніко-економічний аналіз у сфері професійної діяльності», де розглядувались питання: організація Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів, паспортизація потенційно небезпечних об’єктів та розробка та впровадження нормативних документів (стандартизація). Заняття проводилися на виконання Угоди  про спывпрацю між Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ) та Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії.

Директор НДІ мікрографії Ігор Кривулькін ознайомив здобувачів з історією інституту, його завданнями та досягненнями.

Про порядок ведення стандартизації в Україні та вимоги сучасності розповів завідувач відділу Олександр БолбаС.

Про ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів та особливості їх паспортизації з введенням електронного документообігу розповів завідувач відділу Сергій Ільїн.

Здобувачі ознайомились з оригіналами документів, які надано на зберігання до інформаційної бази страхового фонду документації.

Питання, що розглядалися під час занять, викликали заінтересованість.

 


На базі НДІ мікрографії було проведено виїзне практичне заняття для здобувачів вищої освіти НУЦЗУ

          18 лютого на базі Науково-дослідного інституту мікрографії було проведено виїзне практичне заняття з двома групами здобувачів вищої освіти Національного університету цивільного захисту України за освітньо-професійними програмами «Цивільний захист» та «Управління у сфері цивільного захисту» за дисципліною «Техніко-економічний аналіз у сфері професійної діяльності». На занятті було обговорено питання щодо організації Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів, паспортизації потенційно небезпечних об’єктів і розробки та впровадження нормативних документів (стандартизація). Захід відбувся відповідно до ухваленої угоди від 19.04.2010 № 221 "Про науково-технічне співробітництво між Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ) та Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії".
Директор НДІ мікрографії Ігор Кривулькін ознайомив здобувачів з історією інституту, його функціями та здобутками; про порядок та сучасні вимоги щодо ведення стандартизації в Україні розповів завідувач відділу Олександр Болбаc; про ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів та особливості їх паспортизації у зв'язку із введенням електронного документообігу розповів завідувач відділу Сергій Ільїн. Здобувачі другого рівня вищої освіти факультету цивільного захисту НУЦЗУ ознайомились з оригіналами документів, які надано на зберігання до інформаційної бази страхового фонду документації.