ФОТОГАЛЕРЕЯ

25 вересня виповнилось 70 років

доцентові кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту факультету цивільного захисту Миколі Миколайовичу Кулєшову.

  


10 грудня 2021 року закінчилась переддипломна практика.

 10 грудня 2021 року було завершено переддипломну практику у здобувачів денної форми навчання другого рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Цивільний захист» та «Управління у сфері цивільного захисту».

Переддипломна практика є надзвичайно важливою і невід’ємною ланкою всього навчального процесу. Основне завдання переддипломної практики полягає в закріпленні теоретичних знань, набутих під час навчання в університеті, а також оволодіння практичними навиками роботи з обраної спеціальності.

 

        Переддипломна практика також направлена на фахову та організаційну підготовку здобувача щодо виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи, а саме: ознайомлення з практичними аспектами виникнення та розвитку проблемної ситуації, яка є предметом дослідження при написанні роботи, збір інформаційних матеріалів, оволодіння сучасними методами у галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних управлінських рішень під час конкретної роботи у реальних умовах.

        Переддипломна практика це складова підготовки майбутніх магістрів до самостійного виконання професійних завдань на певних посадах чи у сфері професійної діяльності. Формування у них потреби систематичного поновлення знань та творчого застосування їх у практичній (службовій) діяльності і розвитку соціальних навичок (softskills) у фахівця.


          

         3 грудня 2021 року на факультеті цивільного захисту фахівчиня (з гендерної рівності) Софія Богомазова провела зустріч з питань гендерної рівності зі здобувачами другого рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Цивільний захист», «Управління у сфері цивільного захисту», «Управління пожежною безпекою».

 

   

            Розглянули: положення про політику попередження і боротьби з переслідуванням, сексуальними домаганнями, дискримінацією та зловживанням владою в Національному університеті цивільного захисту України, Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації (CEDAW), а також резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека».

         Стейкхолдери зазначених освітньо-професійних програм також долучились до зустрічі. Гаранти, Голова студентської Ради факультету цивільного захисту, науково-педагогічні працівники висловились  щодо особливостей лідерства у професійній діяльності працівниць сектору безпеки і оборони. Сьогодні впровадження принципу гендерної рівності є одним з пріоритетів ДСНС. Наразі здійснюються заходи щодо інтеграції ґендерної тематики в освітні компоненти навчально-професійних программ університету. 

"В Державній службі України з надзвичайних ситуацій є місце для кожної людини..."

 
 
На факультеті цивільного захисту відбувся атестаційний (кваліфікаційний) іспит

       12 листопада 2021 року здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти, денної форми навчання за освітньо-професійними програмами «Управління у сфері цивільного захисту» та «Цивільний захист» склали атестаційний (кваліфікаційний) іспит. Всі здобувачі вищої освіти показали високий рівень знань у сфері цивільного захисту та підтвердивши опановані ними освітні компоненти зазначених освітньо-професійних програм.

 

 


         Результати участі здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у роботі секції "Пожежна та цивільна безпека" Міжнародної науково-теоретичної конференції "MODERNIZATION OF SCIENCE AND ITS INFLUENCE ON GLOBAL PROCESSES" (Швейцарія, Берн)

 
                    

 


РОБОЧА ЗУСТРІЧ ГАРАНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

             26 жовтня 2021 року відбулась робоча зустріч гарантів освітньо-професійних програм «Цивільний захист» та «Управління у сфері цивільного захисту» другого (магістерського) рівня вищої освіти – начальника кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України Вадима Тютюника та його заступника Олександра Ященка з директором Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації Іваном Соколом та заступником директора Департаменту цивільного захисту ХОДА – начальником управління планування заходів по запобіганню надзвичайних ситуацій та забезпечення роботи диспетчерського пункту Володимиром Щітовим.

         Під час зустрічі обговорено низку актуальних питань щодо організації проходження практики та стажування здобувачів вищої освіти та зв'язок освітніх компонентів зазначених освітньо-професійних програм з особливостями функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту.
Прес-служба НУЦЗУ


 

 Представники ГУ ДСНС України у Харківській області зустрілись зі здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками НУЦЗУ

       19 жовтня 2021 року в Національноиу університеті цивільного захисту України відбулась традиційна зустріч здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Управління у сфері цивільного захисту» та «Цивільний захист» і науково-педагогічних працівників кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту з керівництвом Головного управління ДСНС України у Харківській області.
       Під час заходу заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Харківській області Анатолій Торяник і начальник Управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Харківській області Андрей Бабенко та присутні обговорили низку актуальних питань, зокрема: ключові моменти організації проходження практики та стажування здобувачів вищої освіти; перспективи проходження подальшої служби випускниками магістратури університету, а також зміст освітніх компонентів зазначених освітньо-професійних програм та їх зв'язок з особливостями функціонування єдиної державної системи цивільного захисту.


 


Представники НУЦЗ України взяли участь у роботі Науково-технічної ради ДСНС

         25 березня 2021 року (в режимі відеоконференції) відбулось засідання секції цивільного захисту Науково-технічної ради Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Під час роботи секції було розглянуто низку важливих питань щодо розгляду стану впровадження результатів науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт за напрямом діяльності секції.

        За сприянням науково-дослідного центру НУЦЗ України, з учасниками засідання секції була обговорена тематика науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт на 2022 рік під час якої активну участь прийняли представники Національного університету цивільного захисту України з доповідями на теми: «Оцінювання несучої здатності залізобетонних конструкцій захисних споруд цивільного захисту» та «Удосконалення заходів радіаційного та хімічного захисту населення в сучасних безпекових умовах на основі досвіду Європейського Союзу та інших країн світу».


 

Здобувачка вищої освіти НУЦЗУ перемога у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит»

      06 квітня у дистанційному режимі на базі Тернопільського національного економічного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Фінанси і кредит". У заході взяли участь понад 160 молодих учених із 30 закладів вищої освіти України.
За підсумками конкурсу, диплом ІІІ ступеня отримала здобувачка 2-го рівня вищої освіти магістратури управління Наталія Виноградова (навчальна група МУПБ-20-113) під керівництвом заступника начальника кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту кандидата економічних наук, доцента Олександра Ященка. Результати наукового дослідження з теми «Феномен криптовалюти: імперативи розвитку та перспективи використання у платіжних системах» отримали позитивну оцінку та зацікавили представників конкурсної комісії.

 

 


Результати участі у XII Всеукраїнському студенсько-курсантському конкурсі на кращу наукову працю за темою "Забезпечення національної безпеки України очима майбутніх охоронцін держави: стан, проблеми, перспективи".

 

 


Підсумки І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Цивільний захист».

24 лютого на кафедрі управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Цивільний захист».

22 здобувача вищої освіти 2-3 курсів факультату цивільного  захисту виконали тестові та практичні завдання олімпіади.

За результатами відповідей визначені переможці олімпіади:

 І місце:

Олена Шкурко (курсантка групи ЦЗк-18-132, 3 курс, факультет цивільного захисту);

Кристина Кочерга (курсантка групи ЦЗк-19-121, 2 курс, факультет цивільного захисту).

ІІ місце:

 Владислав Ольховський (курсант групи ЦЗк-18-132, 3 курс, факультет цивільного захисту);

Анастасія Милько (курсантка групи ЦЗк-18-131, 3 курс, факультет цивільного захисту).

ІІІ місце:

Лілія Бабкіна (курсантка групи ЦЗк-18-132, 3 курс, факультет цивільного захисту);

Іван Семененко  (курсант групи ІЗП-18-134, 3 курс, факультет цивільного захисту).

Апеляції приймаються до 3 березня 2021 року (викладацька ауд.114). 

 

Кафедра УОДСЦЗ провела роботу секції «Організація управління діяльністю оперативно-рятувальних підрозділів»


    

           15 - 16 квітня 2021 року, на виконання вимог наказу НУЦЗ України від 28 вересня 2020 року за №137 "Про організацію роботи наукових гуртків наукового товариства університету у 2020-2021 навчальному році", (з дотриманням усіх протиепідемічних заходів) за допомогою сучасних засобів дистанційного спілкування, в приміщеннях кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту факультету цивільного захисту було організовано та проведено роботу щодо участі здобувачів вищої освіти факультету цивільного захисту у пленарному засіданні, а також забезпечено роботу секції №2 «Організація управління діяльністю оперативно-рятувальних підрозділів» Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених "Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту".

 

        Під час виступів здобувачів вищої освіти університету з різних наукових гуртків було відмичено гарну підготовку молодих науковців та відмінне ставлення до розкриття наукових результатів роботи керівників наукових гуртків. 

      Також, під час роботи секції, за проханням молодих науковців, було додатково заслухано доповіді здобувачів вищої освіти, якіі на наступному тижні будуть захищати свої наукові роботи у ІІ турі Конкурсу кращіх наукових робіт серед багатьох закладів вищої освіти Украни.

Здобувачі вищої освіти університету були задоволені результатами роботи Молодіжної науково-пратичної конференції молодих вчених "Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту" у 2021 році та чекатимуть на наступні заходи для отримання досвіду наукового зростання.

 


       22-23 березня 2018 року у Національному авіаційному університеті (м. Київ) за результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Цивільний захист":

Дипломом ІІ ступеня нагороджено Клімову Дарю, курсанта 3 курсу спеціальності «Цивільний захист» за ІІ місце в групі ВНЗ зі спеціальністю підготовки "Цивільний захист".

Керівник – д.т.н., с.н.с., професор кафедри УОДСЦЗ Соболь О.М.

Сертифікатом учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни "Цивільний захист" була нагороджена Олейник Тетяна.