Історія кафедри

Кафедра створена у  вересні  2004 року на базі двох кафедр:  управління  та економіки (загально університетської);  управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту (знаходилась у складі факультету післядипломної освіти,  який був перепрофільований у факультет цивільного захисту). Така реорганізація  в Університеті цивільного захисту України була пов’язана з подальшим удосконаленням структури навчального закладу, розширенням переліку спеціальностей, за якими проводиться підготовка фахівців.   З  часу створення до 2017 року кафедру очолював полковник служби цивільного захисту Соболь Олександр Миколайович,  доктор технічних наук,  має  вчене звання   старшого  наукового  співробітника. З 2017 року кафедру очолює полковник служби цивільного захисту Тютюник Вадим Володимирович, доктор технічних наук, має вчене звання старшого наукового співробітника.

У штаті кафедри 10 науково-педагогічних працівників, серед яких два доктора наук та сім кандидатів наук. З навчально-допоміжного персоналу на кафедрі працює лаборант.

Кафедра  розміщується  в правому крилі першого  поверху однієї з будівель містечка,  що знаходиться по вулиці Баварській, 7. У лівому крилі цього поверху знаходиться магістратура.  У розпорядженні кафедри знаходяться аудиторії  та спеціально обладнані кабінети для проведення занять зі здобувачами вищої освіти.

Кафедра управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту є випусковою, здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Пожежна безпека»  (спеціалізацією «Управління пожежною безпекою»); за спеціальністю  «Цивільна безпека»   (спеціалізаціями  «Цивільний захист» та «Управління у сфері цивільного захисту»).  На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освітньо-наукового ступеня  доктора філософії  за спеціальністю  «Цивільна безпека».

 Науково-педагогічні працівники кафедри викладають більше  двадцяти  навчальних дисциплін  циклів загальної та професійної підготовки та мають власні розробки лекційних і практичних матеріалів, володіють новітніми методами і прийомами викладання дисциплін, які застосовують під час проведення занять. Всі дисципліни, які викладаються на кафедрі,  забезпечені навчально-методичними комплексами, у багатьох  застосовуються комплексні ситуаційні задачі, розроблені на практичному матеріалі, а також  комп’ютерні технології.

Кафедрою здійснюється викладання за всіма спеціальностями, які є в університеті, а також слухачам, які проходять спеціалізацію та підвищення кваліфікації.

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять роботу по забезпеченню належної організації навчального процесу за такими основними напрямами: використання новітніх ефективних методів і прийомів навчання; керівництво практикою та стажуванням; консультування в процесі самостійної роботи здобувачів; керівництво підготовкою магістерських робіт; підвищення рівня педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників.   

При науково-дослідному, проектно-конструкторському та технологічному інституті макрографії, який знаходиться у місті Харкові, створена та працює філія кафедри,  де проводяться виїзні заняття здобувачів вищої освіти із залученням  науковців  інституту.

Колектив  кафедри працює  над розвитком традиційних та нових форм профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітніх закладів.

Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є: проблемні питання управління в органах та підрозділах цивільного захисту;  розробка цілісної системи підходів до формування якісного складу керівних кадрів органів і підрозділів цивільного захисту; моделювання діяльності органів та підрозділів цивільного захисту;  економічне обґрунтування заходів у сфері цивільного захисту.

Науково-педагогічні працівники  кафедри працюють над розробкою та виданням посібників, монографій, конспектів лекцій, методичних рекомендацій.

Починаючи з   2006 року,  кафедрою проводяться  засідання «круглих столів» та  науково-практичні конференції, на яких  учасники   обговорюють  актуальні проблеми управління у сфері цивільного захисту.

На кафедрі проводиться  І етапи Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін   «Цивільний захист» та «Економічна теорія». З 2012 по 2016 рік  кафедра була організатором II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Цивільний захист», в якому приймали участь студенти вищих навчальних закладів з різних областей України. Науково-педагогічними працівниками кафедри були підготовлені здобувачі вищої освіти, які стали переможцями  та призерами Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Цивільний захист», призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

За час існування кафедри  10 її  науково-педагогічних працівників захистили кандидатські дисертації.  

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь у роботі: науково-методичної комісії з воєнних наук, національної та цивільної безпеки сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;  секції «Цивільний захист» науково-технічної ради Державної служби України з надзвичайних ситуацій; спеціалізованих вчених рад університету.

Колектив кафедри щоденно працює над забезпеченням освітнього процесу, виконанням  навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює навчально-методичну та наукову діяльність. Але не тільки виконанням  службових завдань  живуть науково-педагогічні працівники кафедри, їх життя насичене ще й різносторонніми інтересами, які дають творчу наснагу.