Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Харківський політехнічний інститут, 1978 рік, спеціальність «Фізика металів» (кваліфікація «інженер-фізик»).

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія, 1995 рік.

Тема дисертації: «Електросинтез поліаніліну та його застосування в хімічних джерелах струму».

Доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах (02ДЦ № 000840 від 19.02.2004 р.).

Навчальна робота

Викладаю дисципліни «Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій», «Інноваційні інженерно-технічні заходи цивіль-ного захисту».

Наукова робота

Керівник НДР «Дослідження впливу високих температур на сучасні опоряджувальні та теплоізоляційні матеріали» (2001 р.).

Керівник НДР «Дослідження умов використання аварійно-рятувальних засобів та пристроїв для евакуації людей з висотних будинків» (2006-2008 р.р.).

Керівник НДР «Поведінка будівельних матеріалів і конструкцій в екстремальних умовах» (2009 р.).

Керівник НДР «Оцінка межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій з використанням фіброматеріалів» (2015-2017 р.).

Автор та співавтор понад 166 наукових та науково-методичних праць 

Основні наукові публікації

 1. Alexey Vasilchenko. (2020) Features of Some Polymer Building Materials Behavior at Heating / Alexey Vasilchenko, Olexandr Danilin, Tatiana Lutsenko, Artem Ruban // Materials Science Forum Vol. 1006, pp 47-54. Trans Tech Publications Ltd. https://doi.org/4028/www.scientific.net/MSF.1006.47.
 2. Alexey Vasilchenko. Estimation of fire resistance of bending reinforced concrete elements based on concrete with disperse fibers / Alexey Vasilchenko, Evgeny Doronin, Oleksandr Сhernenko, Ivan Ponomarenko // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 708 (2019) 012075. https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012075.
 3. Alexey Vasilchenko, (2019) Effect of residual deformation of a steel column on its fire resistance under combined exposure "explosion-fire" / Alexey Vasilchenko, Evgeny Doronin, Ivanov B., Konoval V. // Materials Science Forum Vol. 968, pp. 288-293. Trans Tech Publications Ltd. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.288.
 4. Vasilchenko A. Feature of fire resistance calculation of steel designs with intumescent coating / Vasilchenko A., Otrosh Y., Adamenko N., Doronin E., Kovaliov A. // MATEC Web of Conferences230, 02036 (2018).  DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002036.https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/89/matecconf_transbud2018_02036/matecconf_transbud2018_02036.html.     
 5. Васильченко А.В. Модель распространения ударной волны в в коммуникационных помещениях / Васильченко А.В., Рябинин И.Н., Сырых В.Н. // Теорія та практика судової експертизи і криминалістики: зб. наук. праць. – Вып. 16.– Х.: Право, 2016. – С.310-315. Режим доступа к журн.: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5664.

Підручники, посібники, монографії

 1. Пушкаренко А.С., Васильченко О.В. Будівельні матеріали та їх поведінка в умовах високих температур. – Харків: АПБУ, 2001. – 166 с. (З грифом МОН)
 2. Васильченко О.В. Основи архітектури і архітектурних конструкцій. Навчальний посібник. – Харків, 2007. – 257 с. (З грифом МОН)
 3. Строительные материалы для эксплуатации в экстремальных условиях: учебное пособие / А.М.Гридчин, Ю.М.Баженов, В.С.Лесовик, Л.Х.Загороднюк, А.С.Пушкаренко, О.В.Васильченко. − М.: Изд-во ACB; Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. − 595 с. (З грифом РФ)
 4. Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Луценко Ю.В., Миргород О.В.Безпека експлуатації будівель і споруд та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник. ─ Х.: НУЦЗУ, 2010. – 372 с. (З грифом МОН)
 5. Пушкаренко А.С., Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Луценко Ю.В., Миргород О.В. Вогнезахисне обробляння будівельних матеріалів і конструкцій: Навчальний посібник. ─ Х.: НУЦЗУ, 2011. – 176 с. (З грифом МОН)
 6. Васильченко О.В. Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник / Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Миргород О.В., Стельмах О.А. Х.: ХНАДУ, 2015. – 488 с. (З грифом МОН)
 7. Васильченко О.В. Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: Курс лекцій (електронне видання). − Х.: НУЦЗУ, 2016. − 469 с.
 8. Васильченко О.В. Системи забезпечення захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях: Курс лекцій (електронне видання) / Васильченко О.В., Бородич П.Ю., Семків О.М., Ромін А.В., Данілін О.М., Отрош Ю.А. // Х.: НУЦЗУ, 2016. − 346 с.
 9. Васильченко О.В. Забезпечення інженерного захисту територій, будівель і споруд в умовах надзвичайних ситуацій: Практикум (електронне видання) / О.В. Васильченко, О.В. Савченко, Ю.А. Отрош, О.А. Стельмах. – Харків: НУЦЗУ, 2019. – 220 с.

Підвищення кваліфікації

Робота з молоддю

Керівник наукових робіт, що посіли призові місця на I та II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

курсант Джолос А.Ю., 2017/2018 навчальний рік, галузь – «Будівництво та цивільна інженерія», Національний університет цивільного захисту України, диплом третього ступеня.

студентка Кучер С.С., 2013/2014 навчальний рік, галузь – «Пожежна безпека», Національний університет цивільного захисту України, диплом другого ступеня.

студентка Бахал В.Г., 2008/2009 навчальний рік, галузь – «Пожежна безпека», Національний університет цивільного захисту України, диплом другого ступеня.

Нагороди, сертифікати

Неодноразово нагороджувався грамотами, дипломами, Національного університету цивільного захисту України. 

Міжнародна діяльність

Постійно приймаю участь у наукових міжнародних конференціях, зокрема:

Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations» (НУЦЗУ, м.Харків, 20 травня 2020 року).

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуації» (НУЦЗУ, м. Черкаси, 09-10 квітня 2020 року).

8-ма міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті» (УкрДУЗТ, Харків, 20-22 листопада 2019 р).

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика» (НУЦЗУ, м. Харків, 21-22 листопада 2019 року).

Міжнародна науково-практична конференція «Исторические аспекты, актуальные проблемы и перспективы развития гражданской защиты» (РГУ «КТИ КЧС МВД Республики Казахстан», Кокшетау, 15 березня 2019 року)