Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Академія цивільного захисту України, 2001 рік, спеціальність «Пожежна безпека».

Університет цивільного захисту України, 2009 рік, магістр, спеціальність «Пожежна безпека».

Навчальна робота

Викладаю дисципліни «Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту», «Профілактика надзвичайних ситуацій», «Дослідження пожеж», «Система забезпечення пожежної та техногенної безпеки обєктів». 

Наукова робота

Автор та співавтор  26  наукових та науково-методичних праць

Основні наукові публікації

  1. Artem Ruban. (2020) Features of Some Polymer Building Materials Behavior at Heating / Alexey Vasilchenko, Olexandr Danilin, Tatiana Lutsenko, Artem Ruban // Materials Science Forum Vol. 1006, pp 47-54. Trans Tech Publications Ltd. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1006.47. 
  2. Artem Ruban. (2020 Improvement of Fire Resistance of Polymeric Materials at their Filling with Aluminosilicates/ Oleksandr Blyznyuk, Alexey Vasilchenko, Artem Ruban, Yuliia Bezuhla // Materials Science Forum Vol. 1006, pp 55-61. Trans Tech Publications Ltd.
  3. Ruban O.The conceptual bases of state regulation of the national security  / A. Ruban // Власть и общество. – 2018. − № 4 (48). – С. 166−167.
  4. Рубан А.В. Національна безпека як об’єкт державного регулювання.// Вісник Національного університету цивільного захисту України. Харків 2018. Випуск 2 (9). С. 58-62.
  5. Рубан А.В. Правовий механізм державного управління у сфері національної безпеки України // Право та державне управління. 2018. № 4 С.

Підручники, посібники, монографії

  1. Садковий В.П., Удянський М.М., Калюжний С.А., Єременко С.А, Колосовський С.О., Губарь О.Г., Островерх О.О., Ковалевська Т.М., Данілін О.М., Савченко О.В., Рубан А.В. Практикум з дисципліни «Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту». НУЦЗУ. Харків. 2019. 107 с.
  2. Правознавство в схемах: навч. посіб. / М.М. Удянський, О. М. Данілін, Т. М. Ковалевська . Савченко О.В., Сафронов С.О., Отрош Ю.А., Рубан А.В., Хмиров І.М. ─ Х : НУЦЗУ, 2020 . ─ 60 с.

Підвищення кваліфікації

Робота з молоддю

Нагороди, сертифікати

Неодноразово нагороджувався почесними грамотами голови ХОДА, грамотами  та дипломами ГУ МНС України в Харківській області та ГУ ДСНС України в Харківській області, Національного університету цивільного захисту України, неодноразово нагороджувався почесними відзнаками МВС, МНС та ДСНС України.

Міжнародна діяльність

Постійно приймаю участь у наукових міжнародних конференціях, зокрема:

Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations» (НУЦЗУ, м. Харків, 20 травня 2020 року).