Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Академія цивільного захисту України, 2004 рік, спеціальність «Пожежна безпека».

Кандидат технічних наук за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека», 2009 рік.

Тема дисертації: «Підвищення ефективності пожежогасіння об’єктів житлового сектору шляхом використання гелеутворюючих складів»

Старший науковий співробітник зі спеціальності 21.06.02 «Пожежна безпека», 2010 рік.

Навчальна робота

Викладаю дисципліни «Інженерний захист населення та територій», «Стандартизація, метрологія та сертифікація у сфері професійної діяльності».

Гарант ОПП «Цивільний захист» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека».

Наукова робота

Відповідальний виконавець НДР на замовлення ДСНС України «Розробка алгоритму дій центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки під час застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) та відповідного програмного забезпечення з методичними рекомендаціями для OS Android» (2015-2017 рік).

Керівник НДР «Розробка моделей вогнезахисних властивостей гелеутворюючих систем на матеріалах поширених у житлових будівлях» (2010 рік).

Керівник НДР «Підвищення ефективності ліквідації пожеж у житлових будівлях шляхом використання гелеутворюючих систем» (2012-2014 рік).

Автор та співавтор понад 190 наукових та науково-методичних праць

Основні наукові публікації

Pietukhov R. LIFETIME RESEARCH OF RAPID-HARDENING FOAMS / R. Pietukhov, A. Kireev, E. Slepuzhnikov, M. Chyrkina, A. Savchenko // Проблеми надзвичайних ситуацій: Сб. науч. тр. – Харьков, НУЦЗУ, 2020.– Вып. 31. – С. 226-233.

Пєтухов Р.А. Підвищення ефективності локалізації надзвичайних ситуацій пов’язаних з розливом летучих токсичних рідин шляхом використання пін із заданим часом тверднення / Р.А. Пєтухов, Д.Г. Трегубов, К.В. Жернокльов, О.В. Савченко // Проблеми надзвичайних ситуацій: Зб. науч. тр. – Харьков, НУЦЗУ, 2019. – Вып. 29. – С. 37–46. Режим доступа к журн.: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8913.

Kovalov, A., Otrosh, Y., Ostroverkh, O., Hrushovinchuk, O., Savchenko, O. Fire resistance evaluation of reinforced concrete floors with fire-retardant coating by calculation and experimental method E3S Web of Conferences 60, 00003 (2018) DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000003.   Режим доступа к журн.: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7933.

Савченко А.В. Техническая реализация концепции использования гелеобразующих систем для защиты цистерн с нефтепродуктами от теплового воздействия пожара / А.В. Савченко, А.Е. Басманов, О.А. Островерх // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, НУЦЗУ, 2018.– Вып. 43. – С. 146 – 155. Режим доступа к журн.: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6939.

Савченко А.В. Перспективы использование огнетушащих бинарных гелеобразующих систем с морской водой в качестве катализатора гелеобразовния / А.В. Савченко, О.А. Островерх // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, НУЦЗУ, 2017.– Вып. 42. – С.121 – 127. Режим доступа к журн.: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5941

Підручники, посібники, монографії

Университет гражданской защиты Украины: научно-исследовательская деятельность / Под ред. В.П. Садкового. – Харьков, 2008. – 291 с.

Інженерний захист населення та територій / О.О. Островерх, О.В. Савченко, Є.І. Стецюк / Навч. посіб. /  Х. : НУЦЗУ, 2014 . ─ 380 с.

Островерх О.О. Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту. Навчальний посібник. / О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська, О.В. Савченко. – Харків: НУЦЗУ, 2016. – 240 с.

Правознавство в схемах: навч. посіб. / М.М. Удянський, О. М. Данілін, Т. М. Ковалевська . Савченко О.В., Сафронов С.О., Отрош Ю.А., Рубан А.В., Хмиров І.М. ─ Х : НУЦЗУ, 2020 . ─ 60 с.

Забезпечення інженерного захисту територій, будівель і споруд в умовах надзвичайних ситуацій: практикум / О.В. Васильченко, О.В Савченко, Ю.А. Отрош. ─ Х : НУЦЗУ, 2019 . ─ 220 с

Підвищення кваліфікації

Робота з молоддю

Керівник наукових робіт, що посіли призові місця на I та II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

курсант Холодний О.С., 2015/2016 навчальний рік, галузь – «Пожежна безпека», Національний університет цивільного захисту України, диплом першого ступеня.

курсант Баштова Д.М., 2019/2020 навчальний рік, галузь – «Цивільний захист», Національний університет цивільного захисту України, диплом третього ступеня.

курсант Ідаєтов Д.О., 2019/2020 навчальний рік, галузь – «Цивільний захист», Національний університет цивільного захисту України, диплом третього ступеня.

курсант Баштова Д.М., 2019/2020 навчальний рік, конкурс наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС у номінації «Цивільна безпека», диплом першого ступеня. 

Нагороди, сертифікати

Неодноразово нагороджувався грамотами, дипломами, Національного університету цивільного захисту України.

Міжнародна діяльність

Постійно приймаю участь у наукових міжнародних конференціях, зокрема:

Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations» (НУЦЗУ, м.Харків, 20 травня 2020 року).

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуації» (НУЦЗУ, м. Черкаси, 09-10 квітня 2020 року).

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика» (НУЦЗУ, м. Харків, 21-22 листопада 2019 року)

Міжнародна науково-практична конференція «Исторические аспекты, актуальные проблемы и перспективы развития гражданской защиты» (РГУ «КТИ КЧС МВД Республики Казахстан», Кокшетау, 15 березня 2019 року)

ORCID