Матухно Василь Васильвоич

старший викладач кафедри, кандидат технічних наук

капітан служби цивільного захисту

 Профілі у наукових базах даних 

 ORCID ID

 Google Academy – Індекс Гірша – 4. 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Національний університет цивільного захисту України, 2014 рік, повна вища освіта за спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація науковий співробітник (галузь інженерної справи)).

Кандидат технічних наук за спеціальністю 21.02.03 «Цивільний захист», 2019 рік. Тема дисертації: «Зниження рівня вибухонебезпеки газонафтопереробних об’єктів (на етапі проектування) при надзвичайних ситуаціях з вибухами хмар газоповітряних сумішей».

Науковий співробітник навчальної науково-дослідної лабораторії спеціальних та піротехнічних робіт кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки факультету цивільного захисту, 14 грудня 2014 р. – 30 серпня 2015 р.

Ад’юнкт ад’юнктури Національного університету цивільного захисту України, 1 вересня 2015 р. – 15 листопада 2018 р.

Викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки факультету цивільного захисту, 16 листопада 2018 р. – 30 серпня 2020 р.

Старший викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки факультету цивільного захисту, 1 вересня 2020 р. – по теперішній час.

Навчальна робота

Викладає навчальні дисципліни «Основи спеціальної та військової підготовки (Розділ 2. «Топографічне забезпечення», Розділ 4 «Вогнева підготовка»)» та «Стройова підготовка» здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр». Дисципліна «Всебічне забезпечення піротехнічних робіт (Розділ 2. Топографічне забезпечення)» для курсів підвищення кваліфікації.

Керівник навчальних практик здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт» в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Наукова робота

Відповідальний виконавець НДР «Мінімізація рівня вибухонебезпеки, надзвичайна ситуація, вибух хмари газоповітряної суміші, оптимізація розміщення» (реєстраційний номер 0117U002004).

Основні наукові інтереси:

 • кількісні методи визначення параметрів вибуху, методи математичного моделювання впливу вибуху на сусідні споруди та будівлі;
 • мінімізація негативних наслідків вибуху, на навколишнє середовище;
 • сучасні засоби та методи орієнтування на місцевості;
 • використання супутникових систем в процесі проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт;
 • комплексні системи безпілотного типу в процесі локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Основні наукові публікації

 1. Чуб І.А., Матухно В.В. Прогнозування наслідків надзвичайної ситуації з вибухом хмари газоповітряної суміші. Проблеми надзвичайних ситуацій. Вип. №23. Хар­ків, НУЦЗУ. 2016. С. 186-191. (Індексується в НМБ: Index Copernicus, Ulrich's Periodicals).
 2. Чуб І.А., Матухно В.В. Модель задачі мінімізації рівня вибухонебезпеки об’єктів з вибухами хмар газоповітряних сумішей. Проблеми надзвичайних ситуацій. Вип. №24 (ISSN 2524-0226). Хар­ків, НУЦЗУ. 2016. С. 137-142. (Індексується в НМБ: Index Copernicus та Ulrich's Periodicals, Google Scholar).
 3. Chub I. A., Novozhylva M. V., Matuhno V. V. Моdelling of emergency with the explosion of gas-air mixture cloud (Моделювання надзвичайної ситуації з вибухом хмари газоповітряної суміші). Радіоелектроніка, інформатика, управління, Серія: математичне та комп’ютерне моделювання. Вип. №3(42) (p-ISSN 1607-3274 (друкований), e-ISSN 2313-688X (електронний)). Запоріжжя, ЗНТУ. 2017. С. 71-77. (Індексується в НМБ: Web of Science Core Collection, Index Copernicus та Ulrich's Periodicals, Google Scholar).
 4. Чуб І.А., Матухно В.В. Метод мінімізації рівня вибухонебезпеки технологічного блоку шляхом раціонального розміщення обладнання. Проблеми надзвичайних ситуацій. Вип. №26 (ISSN 2524-0226). Хар­ків, НУЦЗУ. 2017. С. 196-202. (Індексується в НМБ: Index Copernicus та Ulrich's Periodicals, Google Scholar)
 5. Чуб І.А., Матухно В.В. Мінімізація рівня вибухонебезпеки технологічного блоку в умовах вибуху хмари газоповітряної суміші. Проблеми надзвичайних ситуацій. Вип. №27. Хар­ків, НУЦЗУ. 2018. С. 160-168. (Індексується в НМБ: Index Copernicus та Ulrich's Periodicals)
 6. Матухно В.В., Бугайов А.Ю. Влияние неточности измерения нормальной скорости распростране-ния пламени на выбор критического диаметра огнегасящего канала огнепреградителя. Проблеми надзвичайних ситуацій. Вип. №30. Хар­ків, НУЦЗУ. 2019. С.112-124. (Індексується в НМБ: Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Academic Research Index, Google Scholar, Academic Resource Index, OpenAIRE)
 7. Іванець Г.В., Толкунов І.О., Стецюк Є.І., Матухно В.В., Попов І.І., Бондаренко О.О. Методика порівняльної оцінки потенціальних технічних можливостей підрозділів реагування цивільного захисту. Проблеми надзвичайних ситуацій. Вип. №31. Хар­ків, НУЦЗУ. 2020. С. 78-88. (Індексується в НМБ: Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Academic Research Index, Google Scholar, Academic Resource Index, OpenAIRE).
 8. A. Samberg, Y. Stetsiuk, M. Divizinyuk, V. Kovalchuk, I. Soloviov, V. Matukhno, O. Maslyukivska, Y. Honcharenko. A Proof-of-Concept of Light-weight Smart Cone for Explosive Ordnance Mitigation in Non-permissive Operating Environment. SPIE 11542, Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies IV, 115420F 20.10.2020.
 9. Іванець Г.В., Іванець М.Г., Матухно В.В., Толкунов І.О., Стецюк Є.І., Попов І.І. Формалізована математична модель прогнозування надзвичайних ситуацій та можливих завданих збитків внаслідок них. Системи управління, навігації і зв’язку. Вип. №4(62). Полтава, НУПП ім. Ю. Кондратюка. 2020. С. 92-97. (ISSN 2073-7394), (doi: 10.26906/SUNZ.2020.4.092).

Підручники, посібники, монографії

 1. Чуб І.А., Новожилова М.В., Андронов В.А., Матухно В.В. Підвищення вибухобезпеки промислових об’єктів за рахунок оптимального розміщення технологічного обладнання. Монографія : Харків, НУЦЗУ. 2019. 161 с.
 2. Удянський М.М., Толкунов І.О., Бондаренко О.О., Матухно В.В., Осекса В.М. Основи вогневої підготовки. Навч. посіб.. Харків, НУЦЗУ. 2020. 156 с.
 3. Матухно В.В., Толкунов І.О., Попов І.І., Іванець Г.В., Бондаренко О.О., Стецюк Є.І. Основи спеціальної та військової підготовки. Підручник. Харків, НУЦЗУ.2020. 275 с.

 

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення робітничої кваліфікації в «Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій», 2019.
 2. Стажування у Аварійно рятувальному  загоні спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківській області, 2020.

Робота з молоддю

Керівник наукових робіт, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

 • курсанти Романченко К.В., Осипенко І.О., 2019/2020 навчальний рік. галузь – «Геодезія та землеустрій», ЛНАУ, м. Дубляни, Львівська обл.;
 • курсанти Вовченко В. А. Ураков Е. О., 2020/2021 навчальний рік. галузь – «Техногенна безпека», ЛДУБЖД, Львів;

Нагороди, сертифікати

Міжнародна діяльність

Постійно приймаю участь у наукових міжнародних конференціях, зокрема:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Problems of emergency situations» (Харків, НУЦЗУ, 20 травня 2020).
 2. SPIE 11542, Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies IV, 115420F 20.10.2020.
 3. ХV Міжнародна науково-практична конференція «Обеспичение безопастности жизнедеятельности: проблемы и перспективы» (Республіка Білорусь, Мінськ, 07-08.04.2021).

 

Організаційна діяльність 

 Керівник наукового гуртка курсантів кафедри «Спеціальне забезпечення аварійно-рятувальних робіт».

Наукові інтереси

Основні наукові інтереси:

 • кількісні методи визначення параметрів вибуху, методи математичного моделювання впливу вибуху на сусідні споруди та будівлі;
 • мінімізація негативних наслідків вибуху, на навколишнє середовище;
 • сучасні засоби та методи орієнтування на місцевості;
 • використання супутникових систем в процесі проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт;
 • комплексні системи безпілотного типу в процесі локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій.