27 травня 2024 року доцентом кафедри УОДСЦЗ було проведено відкрите заняття

27 травня 2024 року доцентом кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту Лєвтєровим Олександром було проведено відкрите заняття (лекція) з навчальної дисципліни "Моніторинг надзвичайних ситуацій та теорія ризиків" для здобувачів другого вищого (магістерського) рівня освіти університету (навчальні групи МУЦЗб-23-111 та МЦЗс-23-113), які навчаються за другим вищим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 263 "Цивільна безпека" (спеціальність 263 "Цивільна безпека" та "Управління у сфері цивільного захисту") за освітньо-професійною програмою "Цивільний захист".
Під час проведення заняття науково-педагогічним працівником була розкрита тема "Управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій", доведено запровадження нових методів аналізу і контролю безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, нормування рівнів ризиків і вдосконалення державного регулювання безпеки, створення умов для впровадження системи аналізу та управління ризиками, формування єдиного підходу до управління безпекою у всіх галузях, забезпечення прозорості та ефективності роботи державних органів у сфері управління ризиками.