Виїзне заняття зі слухачами магістратури: "Організація та забезпечення цивільного захисту на об'єктах"

04 жовтня 2023 року зі здобувачами іншого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 26 «Цивільна безпека», за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», ВПП «Управління у сфері цивільної захисту», науково-педагогічним персоналом кафедр управління та організації діяльності у сфері цивільної захисту та наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільної захисту, було проведено комплексне виїзне практичне заняття, яке закріпило знання програмних компетентностей: «Здатність до проведення техніко-економічного аналізу», «Здатність організовувати та проводити моніторинг за визначеними об'єктами, явищами та процесами,аналізувати його результати та розробляти науково-обґрунтовані рекомендації на підставі отриманих даних» та «Здатність розробляти управлінські рішення щодо практичного застосування інноваційних інженерно-технічних заходів цивільної захисту».

Під час заняття здобувачі отримали можливість поглибити свої знання про важливі аспекти безпеки та евакуаційних процедур у разі надзвичайних ситуацій. Майбутні магістри наочно побачили технічні характеристики укриття, його здатність витримувати різні впливи та забезпечувати безпеку людей під час небезпек. Також мали змогу поспілкуватися з адміністрацією Черкаської спеціалізованої школи № 28, Черкаського професійного ліцею та торговельного центру «LUBAVA», які поділилися своїм досвідом організації та забезпечення цивільної захисту на об'єктах. Ця зустріч розширює знання, компетентності та поглиблює розуміння професійних аспектів майбутнього фахівця цивільної захисту.