Науково-педагогічні працівники факультету цивільного захисту провели додаткові заняття із курсантами університету

В період з 13 по 17 березня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедр факультету цивільного захисту, в рамках закріплення знань та підвищення навичок здобувачів вищої освіти університету, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Цивільний захист» провели додаткові практичні заняття.

Курсанти факультету цивільного захисту (з навчальних дисциплін кафедри НПД) практично відпрацювали питання по визначенню працездатності первинних засобів пожежогасіння, ведення документації з проведення технічного обслуговування вогнегасників, перевірили правильність розташування знаків безпеки та дотримання інших діючих нормативно-правових актів з питань пожежної та техногенної безпеки, визначили нормативні значення евакуаційних виходів з приміщень.

Викладачами кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт було проведено додаткове практичне заняття з курсантами 2-го курсу факультету цивільного захисту. Темою заняття була робота в опорному та безопорному просторі за допомогою спеціального оснащення і страхувальних засобів. Відпрацювавши вправу підйому, переходу на спуск, та спуску по вертикальним канатам, курсанти вдосконалили техніку роботи на висоті та підвищили рівень своєї професійної підготовки.