Відбувся І-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Правознавство»!

02 березня 2023 року для здобувачів вищої освіти 2-го та 3-го курсів університету, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Цивільний захист» та «Радіаційний та хімічний захист» в складі журі (Віталій КАЛЮЖНИЙ, Олександр СЕРГІЄНКО, Юлія БЕЗУГЛА, Олександр ДАНІЛІН) було проведено І-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Правознавство».

Вивчення навчальної дисципліни «Правознавство», надає здобувачам вищої освіти університету необхідні знання та навички з системних правових знань, вони навчаються приймати активну громадську позицію, сприяти підвищенню рівня правової свідомості, що дозволяє орієнтуватися у суспільних відносинах, які регулюються й охороняються правом, а тому і активнисть здобувачів була дуже високою.

За результатами навчання учасники навчального процесу та випускники розуміють принципи права і правові засади професійної діяльності, усвідомлюють цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.