На факультеті цивільного захисту відбувся атестаційний іспит

З 20 лютого по 23 лютого 2023 року здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти, заочної форми навчання за освітньо-професійними програмами «Управління у сфері цивільного захисту» та «Цивільний захист» успішно склали кваліфікаційний іспит.

     Всі здобувачі вищої освіти показали достатній рівень знань у сфері цивільного захисту, підтвердивши опановані ними освітні компоненти зазначених освітньо-професійних програм.

       Отриманні знання стануть запорукою при проходженні переддипломної практики та подальшої служби у структурних підрозділах та самостійного виконання професійних завдань на певних посадах чи у сфері професійної діяльності, формування у них потреби систематичного поновлення знань та творчого застосування їх у практичній діяльності і розвитку соціальних навичок у фахівця.