Кафедра НПД звітує про результати проведення відкритого навчального заняття

   06 лютого 2023 року доцентом кафедри наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту ГАРБУЗ Сергієм було проведено відкрите заняття (лекція) з навчальної дисципліни "Інженерний захист населення і територій" для здобувачів вищої освіти університету (навчальні групи ЦЗк-20-131 та ЦЗк-20-132), які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 "Цивільна безпека" (спеціальність 263 "Цивільна безпека") за освітньо-професійною програмою "Цивільний захист".

   Під час проведення заняття на тему "Основи інженерного захисту населення та територій. Терміни та визначення" науково-педагогічним працівником було доведено вимоги діючого законодавства України у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Доведено основні терміни та визначення щодо  завдань та заходів у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій. Також розглянуто принципи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, види захисту населення та територій.