Закінчилась переддипломна практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Управління у сфері цивільного захисту» факультету цивільного захисту

Закінчилась переддипломна практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Управління у сфері цивільного захисту» факультету цивільного захисту в територіальних підрозділах ДСНС.

Метою проведення переддипломної практики є закріплення слухачами магістратури управління теоретичних знань, що були отримані під час навчальних занять, та набуття ними практичних навичок, що відповідають кваліфікаційним вимогам зазначеного рівня вищої освіти.

Переддипломна практика є необхідною складовою до основної навчальної і науково-дослідницької діяльності здобувачів освіти. Вона містить ті елементи самостійності й відповідальності, які характеризують роботу кваліфікованого фахівця та майбутнього управлінця у сфері цивільного захисту набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних управлінських рішень під час конкретної роботи у реальних умовах.