Стажування співробітників факультету цивільного захисту НУЦЗ України

За сприянням керівництва університету співробітники факультету цивільного захисту пройшли стажування в Департаменті організації заходів цивільного захисту ДСНС.

У процесі стажування заступник начальника кафедри наглядово-профілактичної діяльності Олександр САВЧЕНКО та заступник начальника кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту Олександр ЯЩЕНКО ознайомились з особливостями організації роботи структурних підрозділів Департаменту, а також через власний досвід конструктивного спілкування, пройшовши безліч робочих зустрічей, покращили свої компетенції, вдосконалили практичні уміння у сфері цивільного захисту та розширили свої гнучкі навичкі (Soft Skills).

Набутий новий досвід при роботі зі стейкхо́лдерами (Stakeholder), знайде своє відображення у корегуванні освітніх програм «Цивільний захист» та «Управління у сфері цивільного захисту» для здобувачів усіх трьох рівнів вищої освіти з урахуванням викликів сьогодення.