На факультеті цивільного захисту відбувся атестаційний іспит

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти, денної форми навчання за освітньо-професійною програмою «Управління у сфері цивільного захисту» 13 вересня 2022 року склали атестаційний іспит.

Всі здобувачі вищої освіти показали достатній рівень знань у сфері цивільного захисту, підтвердивши опановані ними освітні компоненти зазначеної освітньо-професійної програми.

     Отриманні знання стануть запорукою при проходженні переддипломної практики та подальшої служби у структурних підрозділах та самостійного виконання професійних завдань на певних посадах чи у сфері професійної діяльності, формування у них потреби систематичного поновлення знань та творчого застосування їх у практичній діяльності і розвитку соціальних навичок у фахівця.