Кафедра НПД проводить практичні заняття на вибухо-пожежонебезпечному об’єкті міста Черкаси

12 вересня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту НУЦЗ України провели виїзні практичні заняття на території автозаправного комплексу «AMIC Energy», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 6.

Практичні заняття на діючому об’єкті дозволили закріпити у здобувачів вищої освіти 4-го курсу навчальної групи ЦЗк-19-141отримані теоретичні знання з навчальної дисципліни «Техногенна безпека технологічних процесів». Майбутні фахівці детально ознайомились із технологічною схемою автомобільного заправного комплексу, порядком зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів, порядком безпечної експлуатації зовнішніх установок об’єкта, детально розглянули відповідність безпечної експлуатації газового модуля та перевірили вимоги з безпеки розташування резервуарів для нафтопродуктів, було перевірено на достатність та відповідність вимогам первинні засоби пожежогасіння. Проведено розрахунок визначення категорії зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, перевірено відповідність нормативним документам щодо захисту об’єкта системами активного та пасивного протипожежного захисту. Курсанти факультету цивільного захисту отримали практичні навички, що стануть у нагоді під час проходження ними навчальної практики, а отриманий досвід організаційно-практичних заходів досконало забезпечить проведення профілактичної роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям.

Приділяючи особливу увагу практичним виїзним заняттям, науково-педагогічні працівники кафедри НПД факультету цивільного захисту університету кваліфіковано готують здобувачів вищої освіти до практичної роботи в галузі організації та впровадження заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також цивільного захисту населення.