Кафедра НПД звітує про успішні захисти кваліфікаційних робіт закріплених здобувачів вищої освіти університету

Відповідно до вимог нормативних документів на кафедрі наглядово-профілактичної діяльності відбулися захисти кваліфікаційних робіт закріплених здобувачів вищої освіти, які навчались за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 "Цивільна безпека", спеціальність 263 "Цивільна безпека", освітньо-професійна програма  «Цивільний захист».

Відповідно до вимог наказу НУЦЗ України від 29.09.2020 року №139 «Про  організацію роботи екзаменаційних комісій університету у 2020–2021 навчальному році» (із змінами згідно до наказу НУЦЗ України від 05.06.2021 за №91 «Про внесення змін до складу екзаменаційних комісій»), наказу ректора НУЦЗ України від 23.12.2019р. №243 «Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій щодо атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в Національному університеті цивільного захисту України» - в період з 1 по 3 червня 2021 року на випусковій кафедрі наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту відбулися захисти кваліфікаційних робіт закріплених здобувачів вищої освіти (далі – ЗВО).

Під час захисту кваліфікаційних робіт ЗВО показали свою освіченість за фахом, здатність самостійно вирішувати фахові завдання, уміння працювати з технічною літературою, нормативною документацією, комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням, здібність аналізувати отримані результати, робити правильні висновки й узагальнення, уміння використовувати сучасні методи наукових досліджень.

Науково-педагогічні працівники кафедри, що закріплені за ЗВО відповідним наказом ректора університету, після виступів виступили з відповідними відгуками про якість виконаної роботи підшефними, їх відношення до поставлених завдань та своєчасність виконання доручень. Учасниками освітнього процесу дотримані принципи і правила академічних доброчесності. Фактів порушень академічних доброчесності не зареєстровано. При цьому керівниками виконавців кваліфікаційних робіт та випусковою кафедрою було здійснено перевірку всіх кваліфікаційних робіт на унікальність за допомогою програми «Unicheck», за результатами чого було встановлено відповідний (допустимий) відсоток унікальності.

За результатами захистів кваліфікаційних робіт Екзаменаційна Комісія (Голова, якої є представник роботодавця - начальник відділу техногенної безпеки Управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області Олександр Григорович ГУБАРЬ) затвердила відповідні протоколи засідань.

Вітаємо здобувачів вищої освіти з успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажаємо їм подальших успіхів!

Кафедра наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту