Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Академія цивільного захисту України, 2006 рік, повна вища освіта, спеціальність «Пожежна безпека», кваліфікація «Інженер-інспектор з пожежної безпеки».

Національний університет цивільного захисту України, 2015 рік, магістр, спеціальність «Управління у сфері цивільного захисту», кваліфікація «Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту».

Національний університет цивільного захисту України, 2016 - 2020 рік, навчання у ад’юнктурі, спеціальність 263 «Цивільна безпека», тема дисертаційного дослідження: «Підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації внаслідок вибухів боєприпасів шляхом оптимізації ресурсного забезпечення». 

Навчальна робота

Викладає дисципліну «Безпека потенційно-небезпечних технологій та виробництв». 

Наукова робота

Відповідальний виконавець НДР «Оптимізація розподілу ресурсів при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» (2018-2020 роки).

Автор та співавтор 19 наукових та науково-методичних праць.

Основні наукові публікації

Новожилова М.В., Михайловська Ю.В. Розробка організаційно-технічного методу формування ресурсного забезпечення реагування на надзвичайні ситуації. Проблеми надзвичайних ситуацій. Харків, 2020.

Чуб І.А., Новожилова М.В., Михайловська Ю.В., Гудак Р.В. Моделювання задачі розміщення ресурсів для ліквідації надзвичайної ситуації. Science and Education: a New Dimension. Natural and Technical Sciences. Budapest, Hungary, 2019. VII(26). Issue 215. P. 32-35.

Чуб І.А., Новожилова М.В., Михайловська Ю.В., Гудак Р.В. Розв'язання задачі покриття потреби в ресурсах при ліквідації надзвичайної ситуації. Радіоелектроніка і інформатика. ХНУРЕ, 2019. Вип. 1. С. 64-70.

Новожилова М.В., Чуб О.І., Гудак Р.В., Михайловська Ю.В., Розробка ієрархічної стратегії підвищення рівня техногенної безпеки території. Проблеми надзвичайних ситуацій. Харків, 2019. Вип. 30. С. 153-158.

Чуб І.А., Михайловська Ю.В., Новожилова М.В. Формалізація задачі ресурсного забезпечення ліквідації техногенної надзвичайної ситуації. Проблеми надзвичайних ситуацій. Харків, 2017. Вип. 25. С. 153-158.

Підручники, посібники, монографії

Розділ у монографії: Чуб І.А., Гудак Р.В., Михайловська Ю.B. Оптимізація транспортних витрат при ліквідації просторово-розподіленої надзвичайної ситуації. Інформаційні технології в міському просторі: монографія /ред. М.В. Новожилова. Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2019. Розділ 12. С. 253-273.

Нагороди, сертифікати

Неодноразово нагороджувалась грамотами, подяками Головного управління ДСНС України в Донецькій області, Указом Президента нагороджена медаллю «За участь в антитерористичній операції».

Міжнародна діяльність

Постійно приймає участь у наукових міжнародних конференціях, зокрема:

Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations» (НУЦЗУ, м.Харків, 20 травня 2020 року).

І Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues of the development of modern science». (м. Софія, Болгарія, 18-20 вересня 2019 року).

VI Международная научно-техническая конференция «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологи». (АТИК г. Кишинев, Республика Молдова, 12-16 ноября 2018 года).

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіоелектроніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». (ЗНТУ, м. Запоріжжя, 03-05 жовтня 2018 року).

7-а Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології ІСТ-2018». (м. Коблеве, 10-15 вересня 2018 року).

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуації» (НУЦЗУ, м. Черкаси, 18-19 травня 2018 року).

Організаційна діяльність