Наукове товариство курсантів та студентів

Робота наукових гуртків під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри 
 
Відповідно до Положення «Про наукове товариство курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених Національного університету цивільного захисту України» – науково-педагогічними працівниками кафедри наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту продовжується відповідна робота наукових товариств курсантів та студентів. В рамках цієї роботи керівники молодих науковців всіляко сприяють та надають допомогу у проведенні самостійних наукових досліджень.
Так, здобувачами вищої освіти систематично розглядаються та детально вивчаються питання наукових досліджень в сфері виявлення проблем у сфері забезпечення техногенної та пожежної безпеки, забезпечення цивільного захисту населення та територій, поведінка будівельних конструкцій під час різноманітних впливів, психологічні аспекти роботи с персоналом, вивчення психологічних факторів людини в стресових ситуаціях, вдосконалення  законодавчої бази.

Проведена робота та нові здобутки молодих вчених буде висвітлена у відповідних тезах доповідей під час конференції молодих вчених, студентських роботах, спільних наукових статтях та подальших дослідженнях.

Робота наукового гуртка (Керівник - Данілін О.М. 2019 рік)  

Робота наукового гуртка (Керівник - Ковалевська Т.М. 2019 рік)

Робота наукового гуртка (Керівник - Савченко О.В. 2019 рік)

Переможці ІІ туру студентських наукових робіт (Керівник - Данілін О.М. 2019 рік)

Робота наукового гуртка (Керівник - Данілін О.М. 2018 рік)

Робота наукокого гуртка (Керівник - Данілін О.М. 2020 рік)

Робота наукового гуртка (Керівник - Безугла Ю.С. 2020 рік)